U bent hier

Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Antwerpen, Hasselt, Gent, Leuven, Brugge

Monumentenwacht Vlaanderen vzw werd opgericht in 1991 met als doel het regelmatig onderhoud van het Vlaams materieel erfgoed te stimuleren en zo het behoud van ons waardevol patrimonium te bevorderen. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig. Monumentenwacht Vlaanderen werkt met vijf provinciale vzw's en één koepelorganisatie en wordt gesteund door de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid.

De dienstverlening van Monumentenwacht omvat niet alleen ondersteuning bij het onderhoud van gebouwen, maar ook inspecties en advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch erfgoed. Elke eigenaar of beheerder van een waardevol of beschermd gebouw, vaartuig of archeologische site kan lid worden van Monumentenwacht en zo beroep doen op deze dienstverlening. Zonder onderscheid tussen particulieren of vennootschappen, verenigingen, openbare besturen of kerkraden.

De leden van Monumentenwacht kunnen rekenen op periodieke inspecties die de basis vormen voor onderbouwde en gedetailleerde toestandsrapporten. Deze rapporten geven de gebruikers-leden een overzicht van de (meest dringende) onderhoudswerken.