U bent hier

Nieuwe enquête bij kerkbesturen over parochiekerken - 2019

In 2012-2013 organiseerde het CRKC in samenwerking met de Vlaamse bisdommen een uitgebreide bevraging over de Vlaamse rooms-katholieke parochiekerken. De gegevens die we toen verzamelden, kan je raadplegen in de databank parochiekerken.

Vandaag, zes jaar later, vragen we opnieuw de medewerking van de kerkbesturen. De nieuwe bevraging is korter en peilt ook naar gebruik, erfgoed en herbestemmingsplannen.

Kerkfabrieken hebben nog tot 15 februari om de enquête in te vullen.

Dimitri Stevens van CRKC vertelt in Kerk & Leven over het belang van de bevraging.

"Sinds 2013 werden slechts 61 parochiekerken onttrokken aan de eredienst, geen vijf procent. De komende tijd zullen er echter beslist nog meer kerken sluiten omdat de kerkenbeleidsplannen de komende jaren verder zullen worden uitgevoerd."

Meer weten

Project type: Inventarisatie