Nieuwsbrief

U bent hier

Nieuwe medewerker afdeling Onroerend Kerkelijk Erfgoed

Vanaf 1 mei vervoegt Dimitri Stevens de afdeling Onroerend Kerkelijk Erfgoed als nieuwe wetenschappelijk medewerker. Dimitri is master in de Monumenten- en Landschapszorg en bouwde onder meer ervaring op in de erfgoedsector als zelfstandig bouwhistoricus. Hij staat in eerste instantie in voor de opvolging van de adviesvragen, waaronder de vragen van verantwoordelijken van de kerkfabrieken in verband met de bevraging kerkgebouwen. Je kan Dimitri bereiken via dimitri.stevens@crkc.be of 016 40 60 73. De bevraging kerkgebouwen werd intussen ook gelanceerd. Ieder van de ca. 1800 kerkfabrieken van Vlaanderen ontving hetzij per e-mail, hetzij per brief de uitnodiging om aan deze bevraging mee te werken. De bedoeling hiervan is om de kerkbesturen en centrale kerkbesturen te ondersteunen bij het opstellen van het meerjarenplan 2014-2019 en het uitwerken van een visie over de kerkgebouwen in hun gemeente. Daartoe worden in het najaar van 2012 de resultaten van de bevraging gebundeld per centraal kerkbestuur en per gemeente. Daarnaast zal ook een globaal beeld ter beschikking zijn van de toestand van de kerkgebouwen in elk van de Vlaamse bisdommen, waardoor met een betere kennis van zaken over de toekomst van de kerkgebouwen kan gesproken worden.

Meer informatie over de afdeling Onroerend Kerkelijk Erfgoed vindt u hier.