U bent hier

In de kijker

14/11/2012

In aansluiting op de vraag van de Vlaamse regering zullen de kerkbesturen en de parochies in gesprek gaan met de gemeentelijke overheid over het gebruik van de parochiekerken.

Lees meer »
22/10/2012

Tijdens het feestweekend van ‘Kerk onder stroom, (4)50 jaar Bisdom Antwerpen’ stelde Mgr. Johan Bonny de visietekst van en voor het bisdom Antwerpen voor.

Lees meer »
08/10/2012

Op 11 oktober is het vijftig jaar geleden dat het tweede Vaticaans Concilie werd geopend. Het Vaticanum II of aggiornamento (het bij de tijd brengen) duurde tot 8 december 1965 en moet beschouwd worden als de modernisering van de Katholieke Kerk.

Lees meer »
29/06/2012

De bijna gelijktijdige uitnodiging die de Vlaamse bisdommen en minister Bourgeois aan de kerkfabrieken in Vlaanderen richtten om na te denken over de toekomst van de parochiekerken zet in de parochies, federaties en dekenaten heel wat in beweging. De opdracht is ook niet gering.

Lees meer »
29/06/2012

Het CRKC werkt momenteel volop aan de vernieuwing van de bestaande CRKC-databank. In 2004 startte het CRKC met een eigen online databanksysteem voor de registratie van het roerend religieus erfgoed in kloosters en abdijen.

Lees meer »

Pagina's