U bent hier

In de kijker

29/06/2012

De bijna gelijktijdige uitnodiging die de Vlaamse bisdommen en minister Bourgeois aan de kerkfabrieken in Vlaanderen richtten om na te denken over de toekomst van de parochiekerken zet in de parochies, federaties en dekenaten heel wat in beweging. De opdracht is ook niet gering.

Lees meer »
29/06/2012

Het CRKC werkt momenteel volop aan de vernieuwing van de bestaande CRKC-databank. In 2004 startte het CRKC met een eigen online databanksysteem voor de registratie van het roerend religieus erfgoed in kloosters en abdijen.

Lees meer »
16/05/2012

Vanaf 1 mei vervoegt Dimitri Stevens de afdeling Onroerend Kerkelijk Erfgoed als nieuwe wetenschappelijk medewerker. Dimitri is master in de Monumenten- en Landschapszorg en bouwde onder meer ervaring op in de erfgoedsector als zelfstandig bouwhistoricus.

Lees meer »
16/05/2012

OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille), de wereldwijde organisatie voor kantproductie, bracht op 23 april jongstleden een bezoek aan de abdij van Park om kantwerk uit de collectie van de abdij en van enkele CRKC-collecties te bestuderen.

Lees meer »

Pagina's