Nieuwsbrief

U bent hier

Notre Dame de Paris roept vragen op over veiligheid Vlaamse parochiekerken

Een verwoestende brand in een kerk schokt de hele gemeenschap. Of het nu om een grote kathedraal of een kleine landelijke parochiekerk gaat, kerken staan symbool voor stad en dorp, voor verbondenheid, voor zinvragen en uiting van geloof, voor nood aan rust en ons rijke culturele verleden. De verslagenheid van iedereen, wie zich gelovig noemt of niet, is dan ook groot als ontij onze kerken treft. De brand in de Notre Dame van Parijs bracht in zowat de hele wereld mensen in beroering. Het toont het grote belang en de emotionele geladenheid aan van religieus erfgoed.

Veiligheidszorg parochiekerken

Op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed bouwde CRKC – PARCUM de laatste jaren een werking uit rond veiligheidszorg voor parochiekerken. We adviseren kerk- en gemeentebesturen over de risico’s waaraan mensen en erfgoed in parochiekerken worden blootgesteld, welke maatregelen je kan nemen om die risico’s te verkleinen en wat je moet doen als er zich een noodsituatie, zoals een brand, voordoet.

Alle veiligheidszorgmaatregelen- en acties komen samen in een calamiteitenplan dat steeds op maat is van je eigen kerk. In een calamiteitenplan verzamel je basisinformatie, lijst je de risico’s op en geef je aan welke preventieve maatregelen nodig zijn op korte en lange termijn. Je stelt ook een noodplan op. CRKC – PARCUM reikt informatie en hulpmiddelen aan zodat je zelf aan de slag kan gaan of onder begeleiding van één van onze medewerkers.

Hulp nodig?

Nog vragen? Neem dan contact op met CRKC via 016 40 60 73 of jonas.danckers@crkc.be.

In de pers

De brand in Parijs gaf aanleiding tot een grote stroom aan informatie over brandveiligheid in kerken. Ook CRKC – PARCUM werd verschillende malen gecontacteerd om een stand van zaken te geven en haar werking voor te stellen. We geven een overzicht van interessante artikels en interviews: