U bent hier

Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares - Bibliotheek Hoeselt

Oorspronkelijke naam:
Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares
Bisdom:
Bisdom Hasselt
Type bestemming:
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Onze-Lieve-Vrouwplein 1
3730 Hoeselt
De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares in het landelijke Neder te Hoeselt is een eenvoudige interbellumkerk die dateert van 1934-1935. Het ontwerp is van de Gentse architect A. Bresser. Het gebouw ondergaat in de 20ste eeuw één enkele structurele wijziging, namelijk de toevoeging van een lagere travee met een portaal aan de westzijde in 1966.
 
Snel na het verschijnen van de Conceptnota "Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk" (2011) en in de aanloop naar een nieuwe meerjarenplanning nam de kerkfabriek contact op met de gemeente om een nevenbestemming van de kerk te bespreken. De nood aan een nieuwe ruimte voor de gemeentelijke bibliotheek kon in het licht van de dan pas geschetste problematiek rond de toekomst van de parochiekerken gekoppeld worden aan de nood aan een nieuw verhaal voor het kerkgebouw. De kerk werd immers steeds minder gebruikt en volgens de nieuwe pastorale plannen zouden ook de weekendvieringen wegvallen.
In drie van de zeven parochiekerken in de kerkdorpen van Hoeselt blijven weekendvieringen doorgaan. De andere kerken blijven open voor de eredienst, evenwel zonder wekelijkse liturgie, maar komen in aanmerking voor een nevenbestemming. Zo biedt de Sint-Hubertuskerk te Hern (Hoeselt) onderdak aan de Sint-Vincentiusconferentie.
 
Om het project financieel rond te krijgen verkocht de kerkfabriek twee opbrengsteigendommen om daarna het geld te herinvesteren in de nevenbestemming. In ruil daarvoor betaalt de gemeente een huursom voor het gebruik van de bibliotheekruimte in de kerk. Beide partijen sloten hiervoor een langlopende huurovereenkomst af. Voor de nevenbestemming van de kerk kon de kerkfabriek rekenen op 170000 euro subsidies van de Vlaamse overheid. De gemeente paste nog 200 000 euro bij. De gas- , elektriciteits- en waterrekening voor het gebruik van zowel bibliotheek als de nieuwe kleine eredienstruimte wordt betaald door de gemeente.
 
Na de goedkeuring van de bisschop van Hasselt, Mgr. Patrick Hoogmartens en de gemeente kon het project van start gaan. De kerkfabriek nam architect Pieter Verjans onder de arm. Hij ontwierp een box-in-box die voldoet aan alle hedendaagse comfort- en veiligheidseisen. De grondige nevenbestemmingswerken werden uitgevoerd door aannemer Vandereyt. In het schip verrees een nieuwe houten doos en er werd een nieuwe toegang gecreëerd. Een derde van de oppervlakte van de kerk, de ruimte die overeenkomt met het koor, is nog steeds kerk en heeft nog tot tachtig zitplaatsen. Twee derde van de ruimte wordt ingenomen door de nieuwe bibliotheek. Er werd ook een nieuwe verdieping gecreërd ter hoogte van de vroegere hoogzaal. De zijbeuken die nu deel uitmaken van de nieuwe ruimte, zijn momenteel opgevat als tentoonstellingsruimte. De geschilderde kruisweg die dateert van tijdens de bouwperiode is nog steeds zichtbaar.
 
Tot grote voldoening van de plaatselijke gemeenschap is de kerk nu toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Door de nevenbestemming is de kerk dus meer open dan vroeger. Er is immers steeds permanentie en dus sociale controle. Sindsdien worden er regelmatig kaarsjes gebrand. Bij kerkelijke feesten worden er door de plaatselijke geloofsgemeenschap gebeds- of eucharistievieringen gehouden.

Bronnen
Gesprek met voorzitter kerkfabriek Roger Verjans
Foto's: Simonne Wouters. Foto's zwartwit: Agentschap Onroerend Erfgoed