U bent hier

Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand

Oorspronkelijke naam:
Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand
Bisdom:
Brussel en Wallonië
Type bestemming:
Valorisatie
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Kolenmarkt 89
1000 Brussel

Vroeger stond op de plaats van de kerk een kapel die toebehoorde aan het Sint-Jacobsgasthuis, dat sinds de 12de eeuw de pelgrims en de behoeftigen herbergde. In 1625 ontdekte een schoenlapper op deze plek een beeldje: het als wonderlijk beschouwde Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand. De kapel, die te klein bleek, werd vervangen door de huidige kerk, in barokke stijl.

De bouw van de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk, begonnen door architect Jan Cortvrindt in 1664, werd na diens dood voorgezet door P. P. Merckx en in 1694 voltooid door W. De Bruyn. De barokke gevel vertoont duidelijk de invloed van de Gesù kerk in Rome, zij het met enkele aanpassingen aan de lokale smaak. Het hoofdportaal met geringde omlijsting, bekroond met het wapenschild van Karel van Lotharingen, geeft toegang tot een helder verlicht driebeukig schip dat na twee traveeën overgaat in een zeshoekig middengedeelte, verlengd door drie halfcirkelvormige apsissen die het koor en de zijkappellen bevatten.

In de kerk O.L.V. van Goede Bijstand in Brussel gaan liturgie en diaconie hand in hand. Er is m.a.w. niet alleen verticaal maar horizontaal engagement: er leeft een bewogenheid in de open en multireligieuze kerkgemeenschap, die uitgaat van het evangelie, en die rijk is aan dialoog en discussie.

De zondagviering gaat door om 11 uur en wordt gevolgd door een ontmoeting met een drankje in het parochiezaaltje De Schelp. Andere belangrijke activiteiten zijn de vormingsmomenten tijdens de namiddag of 's avonds. Regelmatig is er 'kunst in de kerk' en jaarlijks staan er bezinnings- en vakantiedagen op het programma. Een van de vele andere initiatieven is de zorgboerderij waar mensen met beperkingen aan de slag kunnen. Vanuit de gemeenschap is ook een psychiatrisch ziekenhuis opgericht met een dagactiviteitencentrum en een zingevingsgroep. De gemeenschap beschikt ook over 2 huizen dicht bij de grens met Wallonië waar mensen op verhaal kunnen komen.

Bij de vele werkingen en projecten die vanuit de gemeenschap zijn gegroeid of waarmee de kerk nauw samenwerkt, zijn talrijke vrijwilligers aan de slag. Zij zetten zich in voor initiatieven ten behoeve van gehandicapten, daklozen, armen, zieken, prostitués, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel. De kerk zelf voorziet een toilet dat vrij toegankelijk is voor mensen die nergens elders hun behoefte kunnen doen.

Bronnen

http://www.bezieldverband.be/

http://www.goedebijstand.be/

https://www.cflimburg.be/

http://www.kerkeninvlaanderen.be/

http://www.irismonument.be/

http://www.orgues.irisnet.be/