U bent hier

Open Hart Paal

Oorspronkelijke naam:
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Bisdom:
Bisdom Hasselt
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Deurnestraat 1
3583 Paal (Beringen)

De Onze-Lieve-Vrouwkerk van het gehucht Brelaar-Heide, gelegen in Paal (Beringen) dateert van 1965 en was een bijkerk van de Sint-Jan-de-Doperparochie. Het aantal vieringen nam stelselmatig af over de jaren heen. Zo werd er vanaf 2003 enkel op vrijdagavond een eucharistieviering georganiseerd. Tijdens de renovatie van de Sint-Jan-de-Doperkerk in Paal in 2014, werd de Onze-Lieve-Vrouwkerk tijdelijk opnieuw ten volle benut. Dit zou ten einde lopen met het vervolledigen van de renovatiewerken. In 2016 werd de kerk onttrokken aan de eredienst. Dit gegeven stimuleerde de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw en de achterliggende parochiezaal.

De vzw Open Hart Paal is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 1996 door diaken Louis Vanlommel om kansarmen uit de regio te helpen. Deze organisatie was geïnteresseerd in het leegstaande kerkgebouw. Open Hart Paal was gevestigd in Tervant, het gehucht naburig aan Brelaar-Heide, maar kampte met plaatsgebrek. De vzw Open Hart Paal ontbrak echter aan de benodigde middelen om de kerk aan te kopen. De kerkfabriek wenste de gebouwen ook niet te verhuren.

Na een infovergadering in het voorjaar van 2016 voor de inwoners van Brelaar-Heide, waarin de verschillende opties voor het kerkgebouw en de naburige zaal aan het publiek werden voorgelegd, besliste de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst van 34 jaar te sluiten met Open Hart Paal.

De vroegere sacristie doet nu dienst als lokaal waar mensen spullen kunnen aanbrengen. In het voormalige koor worden geschonken artikels gesorteerd en opgeplooid om vervolgens in de rekken van het kerkschip te worden uitgestald. Achter het kerkgebouw werden twee containers geplaatst die dienen als werkplaats en fietswinkel. Meubilair, huisraad, kledij, fietsen en speelgoed worden in de gratis winkel in de kerk bedeeld aan kansarmen en mensen in nood.

Open Hart Paal streeft bovendien naar een goede samenwerking met de buurt. Door het organiseren van een buurtfeest wil de organisatie de jaarlijkse kermis bij Pasen een extra stimulans geven.

In de parochiezaal naast het kerkgebouw heeft Radio Benelux, sinds 2017, zijn intrek genomen. De lokale radiozender heeft er een nieuwe studio ondergebracht en stelt de overige ruimte in het gebouw openstellen als cafetaria en buurthuis.

Bronnen

Persoonlijke communicatie met Patricia Vuegen, parochiaal assistente

http://www.paalonline.be

http://www.paalonline.be

http://www.hln.be

http://www.internetgazet.be

https://www.radiobenelux.be