U bent hier

Buitenland

Locatie:
Kloosterstraat 5, 9401 KD Assen

Stichting Oude Drentse Kerken (SODK) zet zich in voor het behoud van de waardevolle boegbeelden van de Drentse cultuurgeschiedenis. De stichting is in 2003 opgericht op initiatief van Stichting Het Drentse Landschap.

Lees meer »
Locatie:
Postbus 7005, 6801 HA Arnhem

De Stichting Oude Gelderse Kerken stimuleert kerkbesturen om de oude kerk ook te gebruiken voor andere doeleinden zoals concerten, lezingen en tentoonstellingen. Om belangstelling voor monumentale kerken te wekken en om kerkgebouwen in stand te kunnen houden is meervoudig gebruik toe te juichen.

Lees meer »
Locatie:
Via di San Michele 13, I-00153 Rome, Italië

ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) is een niet-gouvernementele organisatie die de conservatie van cultureel erfgoed (roerend en onroerend) promoot.

Lees meer »
Locatie:
Noord-Holland | Nederland
Het fenomeen herbestemmen staat al 25 jaar in de belangstelling maar wordt pas de laatste jaren bekend bij een groter publiek.
 
In de jaren tachtig kwamen veel ke
Lees meer »
Locatie:
Emmakade 59, 8900 AC Leeuwarden

De eerste doelstelling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is ‘het herstel en de instandhouding van uit historisch oogpunt belangwekkende kerkgebouwen met aan- en toebehoren in de provincie Fryslân’. De tweede doelstelling is ‘het wekken van publieke belangstelling voor dergelijke kerkgebouwen’

Lees meer »
Locatie:
Platform Religieus Erfgoed t.a.v. Erfgoedhuis Zuid-Holland

Religieus Erfgoed Zuid-Holland wil een draagvlak voor de instandhouding van religieus erfgoed creëren en een duurzame toekomst voor het erfgoed binnen de dynamische, pluriforme samenleving stimuleren.

Lees meer »
Locatie:
Lambeth Palace Library, London, SE1 7JU

Church Plan On-Line geeft toegang tot stukken uit het archief van The Incorporated Church Building Society. Het archief is gedeponeerd in de Lambeth Palace Library in London. Het toont plannen van kerkgebouwen van de Anglicaanse kerk die dateren van 1818-1982.

Lees meer »
Locatie:
7 Tufton Street, London, SW1P 3QB

The National Churches Trust is een onafhankelijke non-profitorganisatie op nationaal niveau die zich toelegt op het promoten en ondersteunen van kerkgebouwen met historische, architecturale en gemeenschapswaarde.

Lees meer »
Locatie:
Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Ze geeft een overzicht van al haar kerken met informatie over restauratie onderhoud maar ook over het huren van een kerk.

Lees meer »
Locatie:
Great Smith Street, London, SW1P 3AZ

Bij het sluiten van een kerk komen een hele reeks procedures kijken. 'The Church of England' biedt op haar website informatie aan over het sluiten en herbestemmen van kerken. Ze geeft onder meer een overzicht van kerkgebouwen die op dit moment gesloten zijn.

Lees meer »

Pagina's