U bent hier

Erfgoedorganisaties

Locatie:
Koningin Wilhelminalaan 23, 3818 HN Amersfoort, Nederland

Kerken hebben te maken met minder vaste kerkgangers en afnemende financiële middelen. U staat voor keuzes over de toekomst van uw kerkgebouw(en). Hoe kan uw gebouw toch een centrale plaats van samenkomst blijven?

Lees meer »
Locatie:
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

De Vlaamse Erfgoedkluis biedt (alternatieve) financiering en begeleiding ten aanzien van onroerend-erfgoedprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie.

Lees meer »
Locatie:
Centrum Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

De vzw Het Orgel in Vlaanderen werd in 1990 opgericht met als doel het bevorderen van de orgelcultuur en het orgelerfgoed in Vlaanderen.

Lees meer »
Locatie:
Groenplaats 21, 2000 Antwerpen

De website van Monumentale Kerken Antwerpen bundelt informatie over behoud, beheer, ontsluiting en evenementen voor het brede publiek, onderzoekers, organisatoren van evenementen en leerkrachten.

Lees meer »
Locatie:
Heilige Geeststraat 23, 2000 Antwerpen

Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA vzw) is een organisatie die bezoekers wilt onthalen en begeleiden in het kerkelijk erfgoed.

Lees meer »
Locatie:
Houtbriel 15, 9000 Gent

Kapel en Beeld vzw werd opgericht in 1925 voor het behoud, beheer, herstel en de bouw van klein onroerend en roerend religieus erfgoed in Vlaanderen. Een belangrijke taak is ook de publicatie van een tijdschrift rond dit erfgoed.

Lees meer »
Locatie:
Vlaanderen en Nederland

Erfgoed Kompas is een initiatief van Monumentenwacht Limburg (NL) en kwam tot stand in het kader van het Europese project 'Sociale Innovatie Instandhouding Klein Religieus Erfgoed'.

Lees meer »
Locatie:
Moeie 16/a, 9900 Eeklo

De Oost-Vlaamse Vereniging dorpsbelangen is ontstaan vanuit het project 'DORP in ZICHT' dat sinds 2001 een instrument aanbiedt om het dorpsleven in kaart te brengen.

Lees meer »
Locatie:
Rijschoolstraat 4/201, 3000 Leuven

Stad en Architectuur VZW is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die sinds 2009 voor haar activiteiten samenwerkt met Museum M en Kunstencentrum STUK te Leuven.

Lees meer »
Locatie:
Peredreef 5 2580 Beerzel

De vzw Kempens Landschap beweegt zich in het domein natuur en milieu en is tevens actief op het gebied van bewaring en ontsluiting van landschappelijk en cultureel erfgoed.

Lees meer »

Pagina's