U bent hier

Overheid

Locatie:
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden is een interlokale vereniging, opgericht door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) en dertien Vlaamse Centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout). Het

Lees meer »
Locatie:
Koning Albert II-laan 19, bus 5 |1210 Brussel

Sinds 1976 beschermt Vlaanderen zijn waardevolle monumenten en stads- of dorpsgezichten. De wetgeving maakt een onderscheid tussen monumenten en stads- en dorpsgezichten. Een monument staat op zich individueel, terwijl een stads- of dorpsgezicht over een waardevol geheel gaat.

Lees meer »
Locatie:
Koning Albert II-laan 19, bus 5 |1210 Brussel

De online inventaris van het bouwkundig erfgoed is een realisatie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De inventaris brengt het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen in kaart. Het is een waardevolle basis voor wetenschappelijk onderzoek, maar is ook een onmisbaar instrument voor het beleid.

Lees meer »
Locatie:
Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de lokale en provinciale besturen, het stedenbeleid, het integratiebeleid en het inburgeringsbeleid.

Lees meer »
Locatie:
Esenkasteel, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide

Het Westhoekoverleg is het feitelijk samenwerkingsverband van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. Op 15 juni 2012 zette de Algemene Vergadering van het Westhoekoverleg het licht op groen voor een verdere gezamenlijke ontwikkeling van een toekomstvisie over parochiekerken.

Lees meer »
Locatie:
Polenplein 15, 8800 Roeselare

RADAR is een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst van de 7 steden en gemeenten in de TERF regio (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden). De dienst werd in 2010 opgericht onder de naam IOED-TERF.

Lees meer »
Locatie:
Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst

ZOLAD+ is de opvolger van de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst (ZOLAD) en is de eerste intergemeentelijke projectvereniging voor Onroerend Erfgoed werkzaam in Limburg.

Lees meer »
Locatie:
Koning Albert II-laan 19, bus 5 |1210 Brussel

De Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed wil een overzicht bieden van de kennis, de hiaten en de actuele onderzoeksvragen met betrekking tot het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Het geeft o.m. een overzicht van de typologie van religieus erfgoed.

Lees meer »
Locatie:
Koning Albert II-laan 19, bus 5 |1210 Brussel

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid dat het onroerend erfgoed onderzoekt, inventariseert, beheert, beschermt en de informatie hierover ontsluit. Het omvat zowel archeologie, bouwkundig erfgoed, landschappen als maritiem en varend erfgoed.

Lees meer »