U bent hier

Bewaarinstellingen

Locatie:
Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel (hoofdzetel)

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, die deel uitmaakt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

Lees meer »
Locatie:
Mariastraat 38, 8000 Brugge

In het Sint-Janshospitaal werden pelgrims, reizigers en ziekern verzorgd door zusters en broeders.

Lees meer »
Locatie:
Potterierei 79, 8000 Brugge

Dit hospitaal gaat terug tot de 13e eeuw toen zusters er pelgrims, reizigers en zieken verzorgden. Het hospitaal evolueerde naar een modern bejaardentehuis dat tot museum werd omgevormd.

Lees meer »
Locatie:
Steenstraat, 8000 Brugge

Dirk Bouts, Hugo van der Goes en Pieter Pourbus zijn enkele van de grote namen uit de Vlaamse schilderkunst die je kan bewonderen in de schatkamer van Brugges oudste parochiekerk.

Lees meer »
Locatie:
Grote Markt 1, 3290 Diest

De kerk herbergt een aantal interessante kunstschatten, zoals een barokke preekstoel, een laatgotisch triomfkruis, een koorgestoelte met uniek beeldsnijwerk (misericordiae), een renaissance tabernakel en 16e eeuwse glasramen.

Lees meer »
Locatie:
Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

In de Kantkamer van de Carolus Barromeuskerk wordt de unieke kantcollectie van deze kerk tentoongesteld.

Lees meer »
Locatie:
Minderbroederstraat 19, 3500 Hasselt

Op 9 november 2003, een kleine eeuw na zijn dood, werd pater Valentinus Paquay (1828-1905) – in de volksmond ‘het heilig paterke’ – zalig verklaard. Na zijn priesterwijding in 1854 bleef hij zijn hele leven in Hasselt wonen, waar deze franciscaan een gevierd predikant én biechtvader was.

Lees meer »
Locatie:
Nationale Basiliek van het H. Hart, Basiliekvoorplein, 1083 Ganshoren

Door de noodgedwongen verhuis in 1998 van het Zwartzustersklooster uit het Brusselse centrum kwam een deel van het kloosterpatrimonium in handen van de vzw Vrienden van de Nationale Basiliek. Met deze objecten werd een museale ruimte ingericht.

Lees meer »
Locatie:
Nationale Basiliek van het H. Hart, Basiliekvoorplein, 1083 Ganshoren

De basiliek van Koekelberg biedt onderdak aan een uitgebreide collectie van schilderijen en beelden uit het Museum van Moderne Religieuze Kunst van het bisdom Brugge. Het betreft kunstenaars voor wie 'religie' vaak een belangrijke inspiratiebron geweest is.

Lees meer »
Locatie:
Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster

Het museum presenteert liturgische gebruiksvoorwerpen, documenten en kunstwerken die verbonden zijn met de geschiedenis van de Roosenbergabdij. De eerste abdij werd gesticht in 1237.

Lees meer »

Pagina's