U bent hier

Buitenland

Locatie:
Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden, Nederland

Het MRK is gevestigd in een vleugel van een nog bewoond klooster. Het presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van Nederland en heeft een bijzondere kruidentuin.

Lees meer »
Locatie:
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht, Nederland

Het Aartsbisschoppelijk Museum bezit een collectie sacrale en religieuze kunst van hoge kwaliteit en van internationaal belang. De oudste objecten dateren uit de vroege middeleeuwen, de jongste zijn hedendaags. Het zwaartepunt van de verzameling ligt op het Nederlandse cultuurgebied.

Lees meer »
Locatie:
Online

De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft heeft tot doel het roerend erfgoed van alle Delftse kerken en kerkgenootschappen te archiveren, waar nodig te restaureren, conserveren, de bewaaromstandigheden verbeteren en de schatten zichtbaar te maken en houden voor een breed publiek.

Lees meer »
Locatie:
Online

Reliwiki verzamelt informatie over religieuze gebouwen in Nederland. Het maakt gebruik van de kaarten van Google Maps en de interactiemogelijkheden van Wikipedia. Bezoekers kunnen inzoomen op religieus erfgoed en hun eigen informatie toevoegen en actualiseren.

Lees meer »
Locatie:
Platform Religieus Erfgoed | Erfgoedhuis Zuid-Holland

Religieus Erfgoed Zuid-Holland wil een draagvlak voor de instandhouding van religieus erfgoed creëren en een duurzame toekomst voor het erfgoed binnen de dynamische, pluriforme samenleving stimuleren.

Lees meer »
Locatie:
Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, Nederland

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat de erfgoedzorg in Nederland beter functioneren. Bij het meest waardevolle erfgoed is het nauw betrokken bij de aanwijzing, het behoud, de duurzame ontwikkeling en het toegankelijk maken ervan.

Lees meer »
Locatie:
Postbus 8518, 3503 RM Utrecht

Museum Catharijneconvent laat met eeuwenoude en hedendaagse kunst het heden en verleden van het christendom in Nederland zien.

Lees meer »