U bent hier

Overheid

Locatie:
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

 

 

Contact

T 02 563 05 51 | mieke.maes@vgc.be

Lees meer »
Locatie:
Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel

Contact

T 02 512 11 52 | persdienst@vlaamseprovincies.be

Lees meer »
Locatie:
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

Steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen

Contact

T 02 211 55 00 | info@vvsg.be

Lees meer »
Locatie:
Waterloolaan 15, 1000 Brussel

Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden - Directie II Fundamentele rechten - Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid

Contact

T 02 542 65 | info@just.fgov.be

Lees meer »
Locatie:
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

De ondersteuning van de kerkbesturen kadert in West-Vlaanderen in het provinciaal depotbeleid. Daarbinnen kan u bij de depotconsulenten terecht voor advies en begeleiding bij het registreren, ontsluiten, behouden en beheren van uw religieus erfgoed.

Lees meer »
Locatie:
Provincieplein 1, 3010 Leuven

 

Contact

T 016 26 76 19 | erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be  

 


Lees meer »
Locatie:
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) wil zoveel mogelijk informatie over het Belgisch-Limburgse erfgoed verzamelen en onder de aandacht brengen van de bewoners en bezoekers.

Lees meer »
Locatie:
PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Oost-Vlaanderen zet zich in voor de inventarisatie, registratie, ontsluiting en valorisatie van het religieus erfgoed beheerd door de kerkbesturen. U kan daarvoor terecht bij de consulent religieus erfgoed.

Contactpersoon voor de kerkbesturen: 

Lees meer »
Locatie:
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen

De dienst erfgoed van de provincie  Antwerpen heeft als een van haar kerntaken de begeleiding van kerkfabrieken bij het opstellen van de inventaris van hun roerend patrimonium.

Lees meer »
Locatie:
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Kunsten en Erfgoed is de uitvoerder van het kunsten- en erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering. 

Lees meer »

Pagina's