Overheidsbeleid

Hieronder worden alle relevante documenten van de verschillende overheden verzameld die verband houden met de opdracht van het CRKC.

Conceptnota "Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk" Minister Bourgeois 2011

De minister verwijst in de nota naar de erkenning van het CRKC als ondersteunend expertisecentrum voor onroerend erfgoed. Meer informatie over de conceptnota is ook te vinden bij Wetgeving beheer.

Beleidsnota Onroerend Erfgoed Minister Bourgeois 2015-2019

In de beleidsnota wil de minister een langetermijnsvisie ontwikkelen die inspeelt op de maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen. De minister formuleert vijf strategische doelstellingen en verwijst daarbij ook naar het CRKC.

Beleidsbrief Onroerend Erfgoed Minister Bourgeois 2015

In zijn beleidsbrief Onroerend Erfgoed van 2015-2016 verwijst de minister uitvoerig naar de werking en het takenpakket van het departement Onroerend Erfgoed van het CRKC. Hij formuleert o.a. drie concrete intiatieven voor het CRKC in 2016. Een eerste initiatief betreft het uitbouwen van een werking rond Veiligheidszorg voor parochiekerken. Daarnaast is het nog steeds de taak van het CRKC om de opmaak van kerkenbeleidsplannen te begeleiden en praktijkvoorbeelden aan te reiken.