Nieuwsbrief

U bent hier

PARCUM - CRKC werkt aan de toekomst

De laatste jaren maakte onze organisatie een sterke groei door. In het licht van de grote uitdagingen die zich vandaag in het religieus erfgoedveld stellen, zullen wij van de nieuwe beleidsperiode gebruik maken om onze werking te herzien. Sinds enkele maanden is hiervoor een trasitietraject opgestart onder begeleiding van de daartoe aangestelde algemeen directeur ad interim Lieve Van Hoofstadt.

Zoals u wellicht al heeft vernomen, besliste de Vlaamse Regering om PARCUM - CRKC voor de komende beleidsperiode te erkennen en subsidiëren in haar functie als museum en houder van de dienstverlenende rol 'religieus erfgoed'. Deze beslissing is een duidelijke erkenning van de grote nood op het vlak van religieus erfgoed, alsook van de rol die PARCUM - CRKC hierin zal blijven spelen.

Bestuurders en medewerkers zullen de komende beleidsperiode extra inzetten op het verhelderen van missie en visie, het herdenken van het aanbod op vlak van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed, de uitbouw van de museale werking, het versterken van samenwerkingen en partnerschappen en het uittekenen van een vernieuwde beleids- en organisatiestructuur. Hiermee komen we ook tegemoet aan de vragen van de Vlaamse overheid.

Wij zijn blij met uw betrokkenheid bij en inzet voor religieus erfgoed en hopen ook de komende tijd op uw steun te mogen rekenen. We informeren u de volgende maanden over verdere ontwikkelingen en kijken uit naar een verderzetting van onze samenwerking!