Parochiearchieven

Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze aandacht. Er is niet alleen de wettelijke verplichting om sommige documenten blijvend te bewaren. Ook hebben documenten uit het parochiearchief vaak een juridische, administratieve of cultuurhistorische waarde.

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Om beheerders van parochiearchieven bij te staan in de zorg voor hun archieven werd de folder ‘Parochiearchieven? Het bewaren waard!’ gemaakt. De folder is een realisatie van CRKC in samenwerking met KADOC-KU Leuven, Rijksarchief en de bisdommen van de Vlaamse kerkgemeenschap. De folder geeft antwoorden op vragen zoals ‘Wat is archief?’ en ‘Waar en hoe bewaar ik het archief van mijn parochie?’. Kerkbesturen vinden er informatie over waar ze terecht kunnen voor advies en begeleiding bij de bewaring, inventarisatie en het beheer van hun archief alsook van de rest van hun roerend patrimonium.

Selecteren en bewaren

Samen met KADOC-KU Leuven, het Algemeen Rijksarchief en de Vlaamse bisdommen stelde CRKC ook de selectielijst voor parochiearchieven op. Deze brochure maakt je wegwijs in het parochiearchief. Welke stukken tref je aan in een parochiearchief? Welke stukken moet je bijhouden en welke mogen op termijn worden vernietigd? Welke stukken mogen geconsulteerd worden en onder welke voorwaarden?

Digitaal archiveren

Steeds meer en steeds vaker worden documenten digitaal aangemaakt (bv. Word-documenten, e-mails ...). Ook die digitale documenten moeten goed bewaard worden. Dat gebeurt in eerste instantie in de vorm waarin ze aangemaakt werden. Het is dus niet aangewezen om alle digitale documenten af te printen om ze zo te bewaren. Hoe je best te werk gaat om uw digitaal archief te beheren, lees je in de Richtlijnen digitale parochiearchieven.

Vragen en antwoorden over parochiearchieven vind je ook terug in onze rubriek Veel gestelde vragen (zie ook hiernaast).