U bent hier

Participatie rond de toekomst van kerkgebouwen in Vlaanderen - 2018 tot 2019

Overal in Vlaanderen wordt stevig gewerkt aan de opmaak van kerkenbeleidsplannen. In zo'n 160 gemeentes kan men nu ook al effectief van start gaan met de implementatie. 2018 wordt een belangrijk jaar om zicht te krijgen op het financiële plaatje van deze plannen naar aanloop naar de opmaak van nieuwe meerjarenbegrotingen in 2019. Ondertussen wordt er best nog verder gebouwd aan een breder draagvlak voor de valorisatie, neven- en herbestemming van kerken. Participatie van parochianen en de brede bevolking is hierbij cruciaal.

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) zal daarom op haar studiedagen Zorgen voor morgen? in april 2018 dieper ingaan op het thema participatie en de toekomst van kerkgebouwen (onroerend, roerend, immaterieel). Als voorbereiding hierop groeide - samen met het participatieproject Kerk in het Midden (provincie Oost-Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo en Open Kerken vzw) - de idee om wie vandaag reeds participatiesessies over kerken in Vlaanderen heeft opgezet, samen te brengen en ideeën te laten uitwisselen. Op 27 februari 2018 kwamen bij het CRKC in Heverlee circa 40 mensen van intercommunales, erfgoedcellen, IOED's, provinciale diensten erfgoed, bisdommen, lokale besturen en initiatieven samen om de huidige methodieken en aandachtspunten over deze sessies op te lijsten en samen te bespreken.
 
Hieronder vind je de presentaties en concluderende discussie van deze overlegnamiddag: