Paterskerk

Oorspronkelijke naam:
Paterskerk
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Markt 27
9900 Eeklo

De Paterskerk dateert van 1866 en is beschermd. In 1997 verliet de laatste broederorde de kerk en in 2002 nam de ‘vzw Paterskerk’ het gebouw over met de bedoeling het geheel te bewaren, te restaureren en te herbestemmen voor socio-culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen, concerten, seminaries etc. In 2011 vond er nog een allerlaatste activiteit plaats : de opname voor de Vlaamse langspeelfilm ‘Code 37’ waarbij de kerk tot discotheek was omgevormd. Sinds 2013 staat de vroegere paterskerk echter leeg en mag ze niet meer gebruikt worden wegens onveiligheid.   

In het klooster was sinds 1975 het centrum voor bijzondere jeugdzorg vzw De Waai gevestigd, dat in gebruik bleef ook toen de laatste paters het klooster verlieten. Projectontwikkelaar SpitsaÏ wil nu het achterliggend klooster van de kerk een nieuwe bestemming geven en er 64 assistentieflats met 35 bovengrondse parkeerplaatsen bouwen. In de tuin van de Paterskerk en het klooster is er in een later stadium plaats voor een nieuw gebouw voor bijzondere jeugdzorg De Waai. De portierswoning naast de kerk wordt afgebroken zodat er een doorgang komt voor voetgangers en fietsers vanaf de markt naar het voormalige klooster. 

De kerk zelf blijft dienst doen als ruimte voor recepties, congressen, vergaderingen, etc. Fuiven kunnen er niet plaatsvinden. In lijn met de oorspronkelijke functie van de kerk en uit respect voor de omliggende bewoners wordt geluidsoverlast tegengegaan.

Bronnen

http://www.kerkeninvlaanderen.be/

http://www.nieuwsblad.be/

http://www.avs.be/

https://www.taptoe.be/

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

http://www.hln.be/

http://www.hln.be/