Piano's Maene

Oorspronkelijke naam:
Paterskerk
Bisdom:
Bisdom Hasselt
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Dorpsgezicht
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Patersstraat 51
3621 Rekem

In 1707 bouwden de minderbroeders een eigen klooster en kerk ten westen van de dorpskern van Oud-Rekem. In 1797 werden de paters uit hun klooster gezet en de gebouwen werden omgevormd tot landbouwbedrijf. In 1840 kwam het klooster in handen van de paters Norbertijnen van Postel, en enkele jaren later, in 1847, werd het teruggekocht door de minderbroeders. De laatste paters verlieten Rekem in 2005. Kort daarop werd het klooster afgebroken. Enkel de kerk bleef overeind.

Piano’s Maene was op zoek naar een locatie met belevingsmeerwaarde. Het investeerde ruim een miljoen euro om een plek te creëren waar de piano een prominente rol krijgt. In de ruimte worden ook historische instrumenten tentoongesteld. In de kerk staat een historisch waardevol Clerinxorgel.

Een nieuw niveau ter hoogte van de glasramen biedt plaats aan 75 tot 100 personen. Het platform doet dienst als concertruimte. De showroom bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping.

Niet ver van de oude paterskerk staat een andere herbestemde kerk, de museumkerk.

Bronnen

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

http://www.maene.be/

http://www.lanaken.be/

http://www.nieuwsblad.be/

https://www.bouwkroniek.be/

http://www.kerkeninvlaanderen.be/