U bent hier

Pilootproject waarderen van cultureel erfgoed | Voor de eeuwigheid? Samen onderbouwde keuzes maken voor religieus erfgoed (fase 1) - 2017 tot 2018

Op 1 juli 2017 kreeg het CRKC van de Vlaamse overheid groen licht voor een pilootproject waarderen van cultureel erfgoed. Hierbij zullen vier kerken in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen begeleid worden bij een herbestemmingstraject, op basis van het in 2016 gelanceerde Stappenplan voor waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed van parochiekerken

Het CRKC ontwikkelde dit Stappenplan samen met de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, met als resultaat de website www.stappenplanreligieuserfgoed.be die je online doorheen het hele proces loodst. 

Het Stappenplan zet sterk in op participatie van de lokale gemeenschap, en communicatie over dit gevoelige thema naar de betrokken omgeving. Het stappenplan volgen betekent transparant werken, willekeur beperken, en de gemaakte keuzes ook later nog kunnen verantwoorden. De plaatselijke gemeenschap, die als geheel belang heeft bij het erfgoed van de kerk in kwestie, vormt een team, dat zijn schouders onder het project zet. Uiteraard moet je daarbij op de ondersteuning en het advies van verschillende organisaties kunnen rekenen. Het bisdom, een erfgoedcel of een erfgoed- of depotconsulent  zijn ideale partners.

Om de methode duurzaam te verankeren willen we met het pilootproject aantonen dat ze werkt, en waar nodig bijsturen. De bedoeling van de pilootprojecten is precies om impulsen te geven aan de waarderingspraktijk én kennis en expertise op te bouwen en te delen zowel in de organisaties zelf als in het veld. Samen met de partners van het Stappenplan willen we ook dit project uitvoeren.

Samen met de partners, die al met de specifieke problematiek ter plaatse bezig waren, zullen vier kerken begeleid worden bij een herbestemmingstraject:

 • Sint-Jozefkerk, Terhagen (Rumst)
  Het CRKC maakte in Terhagen in 2016 een volledige inventaris van het roerend erfgoed, op vraag van de kerkfabriek. Het kerkbestuur is zelf vragende partij voor een waarderingstraject. 
 • Sint-Martinuskerk, Meilegem (Zwalm)
  De kerk is gedeeltelijk ontruimd. Er startten al werken om de sacristie aan te passen voor de nieuwe gemeenschapsruimte. 
 • Sint-Albertuskerk, Muizen (Mechelen)
  De neogotische kerk werd in 1909 gebouwd en wordt binnenkort herbestemd. Ze wordt in erfpacht gegeven aan de Stad Mechelen en krijgt wellicht een culturele invulling.
 • Sint-Antonius Abt, Gent
  De Stad Gent, die eigenaar is van de kerk die al aan de eredienst is onttrokken, wil het kerkbestuur ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Waardevol erfgoed werd grotendeels in veiligheid gebracht. Het orgel is beschermd.

Met de projectsubsidies maakt de minister van Cultuur het mogelijk om pilootprojecten op te starten voor de waardering van cultureel erfgoed, impulsen te geven aan deze praktijk én expertise op te bouwen en te delen zowel in de organisaties zelf als in het veld. Daartoe richtte FARO voorjaar 2016 een sectorbrede werkgroep op rond waarderen, die momenteel basisnormen – en begrippen én een toolbox ontwikkelt voor collectiewaardering. Het is tevens een overlegplatform waarbij kennis en expertise gedeeld worden.

Foto: Sint-Jozefkerk, Terhagen (Rumst), © www.kerkeninvlaanderen.be