U bent hier

Plechelmus Daltonschool

Oorspronkelijke naam:
Heilig Hart van Jezuskerk
Bisdom:
Buitenland
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Adres:
Wilbertstraat 15C
7556 WH Hengelo

De kerk van het Heilige Hart van Jezus werd tussen 1954 en 1955 gebouwd naar ontwerp van de architect Johannes Sluijmer. Zijn kerkgebouwen uit deze periode kenmerken zich door een sobere baksteenarchitectuur, passend binnen de stijlovertuigingen van de zogenaamde ‘Bossche School’.

Kort voor zijn 50-jarig bestaan werd op 19 oktober 2003 de Heilige Hart van Jezuskerk aan de eredienst onttrokken. De reden hiervoor was de fusie van Hengelose parochies, waardoor sommige kerkgebouwen overbodig werden. Er werd gesuggereerd het gebouw te slopen om plaats te maken voor woningbouw. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden hoefde het echter niet zover te komen. In 2004 werden namelijk de mogelijkheden onderzocht voor de uitbreiding van de Basisschool Sint-Plechelmus, die aan het kerkplein gelegen is. Het architectenbureau LKSVDD, onder leiding van Ronald Olthof, zag mogelijkheden in de leegstaande, maar verwaarloosde kerk. Het bestemmingsplan liet ruimte voor het gebruik van de kerk voor alternatieve maatschappelijke doeleinden, zodat er formeel geen bezwaar was tegen de functie als schoolgebouw. Betrokken partijen waren vrijwel direct enthousiast: de gemeente zag een mogelijkheid om een markant gebouw te behouden, terwijl de eigenaar en aannemer de kwalitatieve meerwaarde voor het gebied erkenden. Voor de parochie die de kerk had verlaten was het gebruik voor katholiek onderwijs eveneens acceptabel.

In 2009 werd met de bouw begonnen. Er werd veel aandacht besteed om de kwaliteiten en schoonheid van het bestaande kerkgebouw te behouden. De inbouw van de school contrasteert opzettelijk met de kerkarchitectuur door een minimalistische vormgeving, verfijnde detaillering en andere materialisatie. In de voormalige kerkzaal werden twee witte volumes ingebracht met daarin de klaslokalen, sanitaire voorzieningen, berging en personeelsruimten. De volumes worden door middel van bruggen en balkons met elkaar verbonden. Op de gelijkvloerse verdieping zijn vensters in een moderne vormgeving toegevoegd. De gemeenschappelijke ruimtes zijn bedacht op de plek van het voormalige priesterkoor. Aan de lange westgevel is een modern klaslokaal aan de oorspronkelijk kerk toegevoegd. Dit lokaal is ook buiten schooltijden door buurtverenigingen te gebruiken omdat het afsluitbaar is van de rest van het gebouw. Ook het exterieur van de oorspronkelijke kerk werd zo veel mogelijk gerespecteerd. Wel zijn vensters toegevoegd voor de benodigde lichttoevoer en is er aan een zijde een nieuwe vleugel aangebracht.

De afgeleverde kwaliteit van het ontwerp en de succesvolle samenwerking werden in 2008 bekroond met een onderscheiding in de VSB-prijs ‘Erfgoed op eigen benen’. Het gebouw was in 2009 genomineerd voor de Prijs 'Herbestemming Religieus Erfgoed'. Bovendien is de inspirerende samenwerking tussen architect en opdrachtgever beloond met de Gouden Piramide 2010. De keuze om de school in het kerkgebouw onder te brengen, bood kansen om in de wijk een nieuwe ontwikkeling tot stand te brengen: de schoolgebouwen en bijbehorende gronden kunnen nu voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bronnen

http://www.kennisbankherbestemming.nu/

http://www.lksvdd.nl/

http://www.herbestemdekerkeninoverijssel.nl/