Nieuwsbrief

U bent hier

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' doet vierde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus 2017 een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt lokale besturen bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. Samen met een lokale werkgroep wordt binnen een termijn van zes maanden een uitgewerkt en budgettair becijferd voorstel ontwikkeld.

Alle details over de procedure, de kosten en de timing van het traject kan u nalezen in het infodocumentUw deelname aanvragen gebeurt door het aanvraagformulier via mail te bezorgen aan projectbureau@herbestemmingkerken.be. De uiterste datum van indienen is  22 september 2017.

Meer info