U bent hier

Realisaties

In 2012-2013 organiseerde het CRKC in samenwerking met de Vlaamse bisdommen een uitgebreide bevraging over de Vlaamse rooms-katholieke parochiekerken. De gegevens die we toen verzamelden, kan je raadplegen in de databank parochiekerken.

Vandaag, zes jaar later, vragen we opnieuw de medewerking van de kerkbesturen. De nieuwe bevraging is korter en peilt ook naar gebruik, erfgoed en herbestemmingsplannen.

Kerkfabrieken hebben nog tot 15 februari om de enquête in te vullen.

Lees meer »

The more religious buildings are abandoned in Europe, the more there is a need for knowledge about their valorisation and extended use. In their search for a new or renewed use, local decision makers face unknown challenges. In every country people already gathered some information on this topic and some of it is being shared. However, there is no easy and quick way to consult transboundary information on a structural base.

Lees meer »

De eerste opdracht van het expertisecentrum voor onroerend kerkelijk erfgoed was om het landschap van de parochiekerken van Vlaanderen in kaart te brengen via een bevraging.

Lees meer »