U bent hier

Lopende projecten

Geen lopende projecten gevonden

Realisaties

Op dinsdag 3 juni 2014 organiseerde IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, in samenwerking met CRKC een vormingsdag over religieus gemeentelijk patrimonium. Na een overzicht van de nieuwe regelgeving werden lopende initiatieven en gerealiseerde projecten toegelicht. De vormingsdag richtte zich tot leden van IOK, namelijk besturen en administraties van de gemeenten. In navolging konden de leden op 26 augustus deelnemen aan een studiereis langs kerkelijk patrimonium.

Lees meer »

Een van de doelstellingen van CRKC is het in kaart brengen van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Een duidelijk overzicht van wat er aan religieus erfgoed voorhanden is, waar het zich bevindt en wat de bewaaromstandigheden zijn, vormt een basisvoorwaarde voor een verantwoord en doelgericht beheer op lange termijn. 

Lees meer »
In 2013 gaf minister Bourgeois groen licht voor het opzetten van twee pilootprojecten met betrekking tot het realiseren van een parochiekerkenplan (in de Westhoek en Gent). De beide projecten werden in nauwe samenwerking met het CRKC uitgewerkt. Het eerste project werd opgezet voor de 18 gemeenten van de Westhoek. Lees meer »
In 2013 gaf minister Bourgeois groen licht voor het opzetten van twee pilootprojecten met betrekking tot het realiseren van een parochiekerkenplan (in de Westhoek en Gent). De beide projecten werden in nauwe samenwerking met het CRKC uitgewerkt. Het pilootproject betreft de 46 parochiekerken in Gent. Lees meer »

Pagina's