U bent hier

Realisaties

Het project brengt het erfgoed en de erfgoednoden van de verschillende erkende erediensten in kaart. CRKC-PARCUM en KADOC-KU Leuven (voor het protestants-evangelisch erfgoed) slaan daarvoor de handen in elkaar.

We peilen naar de noden van de anglicaanse, de Israëlitische, de islamitische, de orthodoxe en de protestants-evangelische eredienst op het vlak van onroerend, roerend en immaterieel religieus erfgoed. Voor de rooms-katholieke eredienst is een dergelijk onderzoek al gebeurd.

Lees meer »

Het CRKC zet in zijn werking in op immaterieel erfgoed en op methodieken voor het borgen ervan. Immaterieel erfgoed gaat over het niet-tastbare. Het gaat om gewoontes, gebruiken of kennis die deel uitmaken van ons collectief geheugen en vaak ook vandaag nog - eventueel onder een andere vorm - voortleven. Voorbeelden van religieus immaterieel erfgoed zijn processies, bedevaarten, devotionele gebruiken, maar ook ambachtelijke technieken of verhalen. 

Lees meer »

Elk jaar op Witte Donderdag wordt in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen een Pelgrimstafel georganiseerd. Er worden enkel visgerechten geserveerd omwille van de vastentijd. Midden op de tafel staat een Christusbeeld ingesmeerd met boter. Boter was een luxeproduct en moeilijk verkrijgbaar. Het gebruik dateert uit de 16de eeuw wanneer een Spaanse edelman volgens de legende zijn zielenheil wilde verzekeren door het schenken van een som geld voor het inrichten van een jaarlijkse maaltijd waar twaalf arme mannen (naar analogie met de twaalf apostelen) aan kunnen deelnemen.

Lees meer »
Op 1 juli 2017 kreeg het CRKC van de Vlaamse overheid groen licht voor een pilootproject waarderen van cultureel erfgoed. Hierbij zullen vier kerken in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen begeleid worden bij een herbestemmingstraject, op basis van het in 2016 gelanceerde Stappenplan voor waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed van parochiekerken. Lees meer »

Pagina's