U bent hier

Realisaties

Het project brengt het erfgoed en de erfgoednoden van de verschillende erkende erediensten in kaart. CRKC-PARCUM en KADOC-KU Leuven (voor het protestants-evangelisch erfgoed) slaan daarvoor de handen in elkaar.

We peilen naar de noden van de anglicaanse, de Israëlitische, de islamitische, de orthodoxe en de protestants-evangelische eredienst op het vlak van onroerend, roerend en immaterieel religieus erfgoed. Voor de rooms-katholieke eredienst is een dergelijk onderzoek al gebeurd.

Lees meer »

Het project 'Op handen gedragen' is een samenwerking van CRKC-PARCUM, KADOC-KU Leuven en HISTORIES, voorheen LECA. Sinds 2013 zetten we met dit project in op het lokaal bewaarde erfgoed van processies. We ondersteunen en adviseren processiecomités en geven zo de processiecultuur in Vlaanderen alle kansen voor de toekomst.

 

Lees meer »

Elk jaar op Witte Donderdag wordt in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen een Pelgrimstafel georganiseerd. Er worden enkel visgerechten geserveerd omwille van de vastentijd. Midden op de tafel staat een Christusbeeld ingesmeerd met boter. Boter was een luxeproduct en moeilijk verkrijgbaar. Het gebruik dateert uit de 16de eeuw wanneer een Spaanse edelman volgens de legende zijn zielenheil wilde verzekeren door het schenken van een som geld voor het inrichten van een jaarlijkse maaltijd waar twaalf arme mannen (naar analogie met de twaalf apostelen) aan kunnen deelnemen.

Lees meer »

12 oktober 2019 | Brugge

Ruim 70 vrijwilligers uit processiecomités kwamen op zaterdag 12 oktober samen in Brugge voor een nieuw netwerkmoment van 'Op handen gedragen'. Op het programma stonden verschillende workshops rond de thema's vrijwilligerswerk, participatie en draagvlakverbreding en financiering. Alle deelnemers kregen de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met initiatiefnemers van andere processies en ommegangen.

Lees meer »

Pagina's