U bent hier

Lopende projecten

Geen lopende projecten gevonden

Realisaties

De kapel van het Instituut Sint-Ursula in Wilrijk zal binnen afzienbare tijd gesloopt worden. De school voelt de nood om de leerlingencapaciteit gevoelig uit te breiden en moet met een nieuwbouw uiteraard aan alle normen kunnen voldoen.

Lees meer »

De Sint-Bernardusabdij te Bornem, rechtsopvolger van de in 1797 opgeheven cisterciënzerabdij van Sint-Bernards aan de Schelde, werd in 2008 door de gemeente Bornem in erfpacht genomen en vormt een unieke erfgoedsite. Het CRKC heeft de collectie kunst- en cultuurvoorwerpen geïnventariseerd (2009) en werd door de abdij aangesteld om de werking rond het roerende patrimonium te coördineren in het kader van de herbestemming van een deel van de abdijgebouwen.

Lees meer »
Op dinsdag 25 november organiseerde het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) een studiedag over iconografie in de religieuze kunst en architectuur. Lees meer »

Sinds 2006 ondersteunde Erfgoedcel Hasselt de inventarisatie van het roerend religieus erfgoed van de Hasseltse parochiekerken en kapellen. In het kader van dit project bracht het CRKC in totaal zo’n 4000 erfgoedobjecten in kaart. Alle inventarissen worden in boekvorm gepubliceerd en zijn online raadpleegbaar via Erfgoedplus.

Lees meer »

Pagina's