U bent hier

Lopende projecten

Geen lopende projecten gevonden

Realisaties

Op zaterdag 20 oktober 2012 werd de vernieuwde CRKC-databank aan de collectiebeheerders en de gebruikers van de databank voorgesteld. Men kwam meer te weten over de opzet en de nieuwe functies van de databank. Daarnaast werd er een korte toelichting gegeven bij de vernieuwde ‘Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris’. Lees meer »

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur biedt niet alleen algemeen advies maar stelt ook zijn expertise ter beschikking bij de begeleiding van grotere projecten. In deze context voerde het CRKC van 1 oktober tot 31 december 2012 een opdracht uit voor de vzw Monumentale Kerken Gent. De vzw werd opgericht met als doel de samenwerking tussen de vijf Gentse centrumkerken te bevorderen. Het gaat hierbij om de Sint-Baafskathedraal, de Sint-Niklaaskerk, de Sint-Michielskerk, de Sint-Jacobskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk.

Lees meer »
Op donderdag 7 juni 2012 organiseerde het CRKC een tweede expertenforum voor erfgoedprofessionals. Het centrale thema was het bewaren van roerend religieus erfgoed. Lees meer »

Veel Vlaamse en Brusselse congregaties en ordes zijn in het verleden actief betrokken geweest bij de missionering buiten Europa. Gevolg is dat veel kloosters belangrijke etnografische en missiecollecties in onze streken vormden. Die collecties vormen een belangrijk element in het vertellen en illustreren van het missieverhaal. Met het oog op de toekomst van deze collecties stelt zich de vraag naar een duurzaam behoud en beheer.

Lees meer »

Pagina's