U bent hier

Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Erfgoed

PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Oost-Vlaanderen zet zich in voor de inventarisatie, registratie, ontsluiting en valorisatie van het religieus erfgoed beheerd door de kerkbesturen. U kan daarvoor terecht bij de consulent religieus erfgoed.

Contactpersoon voor de kerkbesturen: 

Bert Van der Veken - Consulent religieus erfgoed
T 09 267 72 18 | bert.van.der.veken@oost-vlaanderen.be