U bent hier

Roo-kerk (Sint-Bavo)

Oorspronkelijke naam:
Sint-Bavo
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Valorisatie
,
Nevenbestemming (multifunctioneel gebruik)
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Kerkwegel
9090 Melle - Gontrode

De 19de-eeuwse neogotische Sint-Bavokerk staat op een prominente plaats in Gontrode. Nog steeds vormen het gebouw en het leven in en rond de kerk het middelpunt van de gemeenschap. In februari 2017 heropende de kerk met een vernieuwde bestemming en een nieuwe naam, Roo-kerk. De kerk is nog een gebouw van de eredienst, maar de parochie en de kerkfabriek stellen de kerk open als ontmoetingsruimte voor niet-liturgische activiteiten. Er is plaats voor rust, stilte en gebed maar eveneens voor lezingen, concerten, tentoonstellingen, debatten, ontmoetingen, ... Dit in een streven naar een warme en zorgzame buurt en geïnspireerd vanuit de bijbel en het evangelie. De werking is geïntegreerd in die van de vzw Welkomshuis Het Anker.

Om het geloof, de visie en de werking kracht bij te zetten werd het interieur gemoderniseerd in samenwerking met de ontwerpers van Ad Random. Een nieuwe laag witte verf contrasteert met het donkere neogotische meubilair. Nieuwe meubels in lichter berkenhout creëren een rustige en gezellige omgeving waarin het aangenaam vertoeven is. Ze laten bovendien de andere elementen in de kerk nog steeds tot hun recht komen. De constructieve en structurele elementen van het interieurdesign zijn duidelijk zichtbaar naar analogie met de kolommen als onderdeel van de monumentale constructie. Alle elementen laten de symmetrie volledig intact.

De nieuwe meubels zijn verplaatsbaar om een snelle omvorming van de ruimte voor diverse activiteiten mogelijk te maken. Ze kunnen drager zijn van kunst, ze kunnen een cocon vormen voor een intiem gesprek, ze zijn wat de gemeenschap vandaag nodig heeft om een multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. Aan de buitenzijde van de kerk is een nieuw sanitair blok toegevoegd.

Bronnen:

Documentatie kerkfabriek Sint-Bavo Gontrode
http://www.parochiedestelbergenmelle.be/
http://www.parochiedestelbergenmelle.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/