Nieuwsbrief

U bent hier

Schilderij Juliaan De Vriendt krijgt nieuwe bestemming

In samenwerking met het CRKC kreeg een schilderij uit het Ukkelse klooster van de Gasthuiszusters-Augustinessen van Leuven onlangs een nieuwe bestemming. Het doek met een voorstelling van De wake van de heilige Cecilia van Juliaan De Vriendt (1842-1935) werd overgebracht naar de voormalige Cisterciënzerabdij in Brugge. De vzw De Kade neemt het werk in langdurige bruikleen en geeft het een plaats in de pandgang van de oude abdijkerk. 

Er zijn nog verschillende andere schilderijen van Juliaan De Vriendt waarvoor we een geschikte nieuwe thuis zoeken, omdat ze niet langer bewaard kunnen worden in het klooster in Ukkel. Contacteer ons voor meer informatie. De herbestemming gebeurt steeds in samenspraak met de huidige eigenaars.