U bent hier

Schoolkapel Sint-Hendrik

Oorspronkelijke naam:
Schoolkapel Sint-Hendrik
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
,
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Nee
Adres:
Guido Gezellelaan 105
9800 Deinze

Centraal op de speelplaats van de Leiepoort, campus Sint-Hendrik te Deinze staat de gelijknamige schoolkapel. Deze kapel verkreeg haar huidige vorm in het jaar 1955. Door het gebrek aan moderne comfortvoorzieningen werd een tiental jaren geleden in samenspraak met het bisdom Gent beslist om de kapel niet langer te gebruiken als sacrale ruimte. Het verlies van de oorspronkelijke functie betekende geen eindpunt in de lange (katholieke) traditie van de school maar een begin van een levendig project over nieuw en gedeeld gebruik van religieus erfgoed.

In een eerste fase werd het dakgebinte geconserveerd. Er kwam isolatie, de leien, de dakgoten en de elektrische leidingen op de zolderverdieping werden grotendeels vernieuwd. Het bisdom schreef in 2000 een wedstrijd uit om de kapel te herbestemmen. In 2016 kreeg de school de subsidies voor de uitvoering van de werken na zestien jaar eindelijk toegewezen. De werken werden begeleid door het architecten- en ingenieursbureau AIKO.

Het concept voor de nieuwe invulling kwam tot stand in nauw overleg met het leerkrachtenteam. Op de eerste plaats moest het gebouw de christelijke identiteit blijven uitstralen en het beleven van het geloof blijven faciliteren. Een 'vernieuwde' sacrale ruimte binnen een polyvalent geheel stond niet ter discussie. Door een horizontale opdeling werd er meer ruimte verkregen om het hele concept te realiseren. De ruimte op de eerste verdieping ter hoogte van het koor werd ingericht als kapel. Deze kapel heeft een spectaculair zicht op het monumentale glasraam in de westgevel. De kapel is oost-west georiënteerd met het koor naar het westen en een oostelijk portaal. Op dezelfde verdieping zijn twee ruime godsdienstlokalen beschikbaar. De verdieping is toegankelijk met behulp van een lift.

Op de gelijkvloerse verdieping doet een deel van het schip en het koor dienst als auditorium (aula magna) met plaats voor maximum 250 personen. Het andere deel van het schip is een polyvalente ruimte die onder andere dienst kan doen als onthaalruimte, studiezaal en receptieruimte. Er werd ook nieuw sanitair, een keuken en een grote bergruimte voorzien. Verder kan gesteld worden dat enkele (kruis)beelden een nieuwe plaats verkregen in het gebouw. In de sacrale ruimte staat nieuw meubilair waaronder een modern altaar.

De wijding van de nieuwe kapel door monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, en deken Rudy Van Acker vond plaats op 13 oktober 2017.

Bronnen

Koen Vermeulen, directeur Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik
Paul Schaubroeck, oud-directeur Leiepoort Deinze
Foto's Tim Schelstraete, leerkracht Leipoort Deinze campus Sint-Hendrik