Sint-Adriaan

Oorspronkelijke naam:
Sint-Adriaan
Bisdom:
Brussel en Wallonië
Type bestemming:
Valorisatie
,
Medegebruik
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Generaal Dossin de St. Georgeslaan z.n.
1050 Elsene

De Sint-Adriaankerk in Elsene wordt tussen 1938 en 1941 opgetrokken ter vervanging van de gelijknamige en te klein geworden kapel aan het nabijgelegen Oude Lindesquare. Architect Auguste Vanden Nieuwenborg ontwerpt een monumentaal, bakstenen kerkgebouw met de klokkentoren ingewerkt in de voorgevel. Deze gevel wordt verder gekenmerkt door vijf naast elkaar geplaatste portieken. De centrale ingangsportiek is gevat in een diepe nis die het verticale karakter van de toren versterkt. Het interieur van de kerk is bekleed met zandsteenkleurige baksteen.

De rooms-katholieke parochie Sint-Adriaan houdt op elke week- en zondag een viering in het kerkgebouw. De misvieringen op weekdagen gaan door in ‘la nouvelle chapelle’: een kleine ruimte in de noordwestelijke hoek van de kerk waar verlichting en verwarming automatisch in werking treden bij het betreden van de kapel. Elke dinsdag is er een ‘partage d'évangile’ in de sacristie.

Na de zondagsviering van de rooms-katholieke parochie volgt er een misviering voor de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Libanon. Deze parochie behoort tot de ‘Ordre Libanais Maronite’ die in 1695 door jonge Maronieten uit Aleppo is gesticht. De Maronitische Kerk maakt onderdeel uit van de Oosters-katholieke kerk. De Maronieten geraakten door de burgeroorlog in Libanon (1975-1990) verspreid over de hele wereld. De mis volgens de Maronitische rite gebeurt in het Arabisch. De consecratie is in het Aramees, de taal van Christus. Om de deelname aan de viering te intensiveren wordt de zondagsviering van de Maronieten in de Sint-Adriaan gedeeltelijk in het Frans uitgedragen. Voor hun vieringen moest het kerkinterieur niet worden aangepast.

Onder meer op Witte Donderdag houden de Maronieten en de rooms-katholieke gemeenschap een gezamenlijke misviering.

Zowel de Maronitische parochie als de rooms-katholieke parochie gebruikt de kerk ook voor het organiseren van kerkelijk gebonden activiteiten, zoals catecheselessen, koorconcerten en -repetities en kerstmarkten. De catecheselessen gaan door in een zaaltje op de eerste verdieping van de kerk. Verder wordt deze verdieping ingenomen door de ‘ancienne chapelle’, het orgel en het oksaal. Om toegang te krijgen tot deze ruimten, moet er een kerkdienaar aanwezig zijn.

Op zaterdag is er geen vaste misviering in de kerk, maar vinden er vaak doopsels, huwelijken en begrafenissen plaats. Na de mis op maandag komt de gebedsgroep ‘Ministère à l’école de Marie’, onder leiding van Lea Sadia, samen in de kerk. Deze groep bestaat voornamelijk uit mensen van Afrikaanse origine, maar staat open voor iedereen. Door de vele kerkelijke activiteiten, kent het kerkgebouw een zo goed als dagelijks gebruik. Bovendien is de kerk elke dag vrij toegankelijk.

Bronnen

Informatie van Albert Derbaix, vrijwillig medewerker secretariaat Saint-Adrien

http://www.saintecroix.eu

http://www.kerkeninvlaanderen.be

http://www.irismonument.be

http://users.skynet.be

http://archief.kerknet.be