U bent hier

Sint-Antonius van Paduakerk

Oorspronkelijke naam:
Sint-Antonius van Paduakerk
Bisdom:
Bisdom Antwerpen
Type bestemming:
Medegebruik
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Paardenmarkt 109
2000 Antwerpen

De parochiekerk Sint-Antonius van Padua is gelegen aan de Paardenmarkt in Antwerpen. Deze kerk biedt ruimte aan vijf gemeenschappen en is daarmee een voorbeeld van medegebruik. De rooms-katholieke parochie Sint-Antonius beheert het kerkgebouw en deelt deze met de Eritrees-orthodoxe gemeenschap, de Eritrees-katholieke kerk, de Ethiopische gemeenschap en de Koreaanse-protestantse gemeenschap. De gemeenschappen bestaan op zich. De riten zijn zodanig anders dat er weinig aanknooppunten zijn. Een van die weinige aanknooppunten is het kerkgebouw.

Wekelijks vindt de zondagsviering plaats van de rooms-katholieke parochie Sint-Antonius en tevens die van de Koreaanse-protestantse gemeenschap. De rooms-katholieke parochie komt ook samen in de kerk voor feestdagen, uitvaarten en doopsels. De Eritrees-katholieke kerk viert eens per maand en de Eritrees-orthodoxe gemeenschap viert eens per veertien dagen in de kerk. Laatstgenoemde benut de kerk ook voor het onderricht of oefenen van het koor. De Ethiopische gemeenschap vergaderen en oefenen met het koor in de ontmoetingsruimte naast de kerk.

De Vlaamse parochie Sint-Antonius heeft een Latijnse ritus en de mis wordt gevierd in het Nederlands. De Eritrees-orthodoxe gemeenschap heeft een orthodoxe ritus, die overeenkomsten heeft met de koptische ritus. De Eritrees-katholieken sluiten eerder aan bij een mis van de Eritrees-ortodoxen dan bij de Vlaams-katholieken, vanwege het cultuurverschil. De ortodoxen gebruiken voor de mis een constructie met doeken als een iconostasis, die gemakkelijk op en af te breken is. Gedurende de mis maken zij het brood, waarvoor voorzieningen aanwezig zijn.

Door restauratiewerkzaamheden gebruiken vier van de vijf gemeenschappen de winterkapel. De Eritrees-orthodoxe gemeenschap viert als enige de mis in de kerk. Het is de grootste gemeenschap in de kerk en een die blijft groeien. Tijdens de eredienst zit het schip vol. Deze gemeenschap bestaat uit jonge mensen, waarvan de meeste onder de 30 jaar oud zijn. Het vormt een contrast met de Vlaamse katholieke gemeenschap, die vooral krimpt en ouder wordt. Sinds kort echter ziet een jongerenpastorale werking het levenslicht en zet de parochie met eigentijdse middelen in op een vernieuwde catechesewerking tussen kinderen, jongeren en ouderen, wat een frisse wind door de kerk doet blazen. Binnen deze jongerenpastorale werking die zijn animatieruimte en zijn gebedsruimte in de kerkgebouwen heeft is er samenwerking tussen de Eritrees-orthodoxe en de Vlaamse gemeenschap.

Het delen van dit kerkgebouw tussen de verscheidene gebruikers is soms niet eenvoudig. Het is noodzakelijk dat de groepen samen concrete afspraken maken. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de Sint-Antoniuskerk meer dan 240 vaste gebruikers heeft. De pastoor van de Sint-Antoniuskerk is ook actief in de Heilig Hartkerk in Antwerpen.

Bronnen
Gesprek met de pastoor
Contact met de parochie-assistente