U bent hier

Sint-Audomarus

Oorspronkelijke naam:
Sint-Audomarus
Bisdom:
Bisdom Brugge
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Adres:
Vinkemstraat
8630 Veurne

De beschermde laatgotische Sint-Audomaruskerk werd in 1968 uit gebruik genomen als parochiekerk. Een groot deel van het interieur kwam in de kerk van Wulveringem terecht.

In de kerk kunnen activiteiten plaatsvinden die niet in tegenstrijd zijn met het oorspronkelijk religieus karakter van het gebouw. Een aanvraag kan ingediend worden bij de gemeente, die waakt over de aard van de activiteiten.

Rond de zuilen zijn tentoonstellingspanelen aangebracht die gemakkelijk demonteer zijn. Er zijn verder geen voorzieningen. De kerk is niet toegankelijk van 1/11 tot 1/4.

Bronnen:

http://www.veurne.be/

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/