Nieuwsbrief

U bent hier

Sint-Baafskathedraal Gent geïnventariseerd

Op 19 maart 2019 leverde CRKC de inventaris op van het roerend kunstpatrimonium van de Sint-Baafskathedraal van Gent. De inventaris bevat 1706 stukken.

CRKC kreeg in 2012 opdracht van vzw Monumentale Kerken Gent om het roerend religieus erfgoed van de vijf Gentse centrumkerken te inventariseren: de Sint-Michielskerk, Sint-Jacobskerk, Sint-Niklaaskerk, O.L.V. Sint-Pieterskerk en Sint-Baafskathedraal. De inventaris van de Sint-Baafskathedraal is het sluitstuk van dit titanenwerk. Het project verliep in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent.

De vzw Monumentale Kerken Gent werd in 2011 opgericht om de vijf centrumkerken te ontsluiten voor het grote publiek en de onderlinge samenwerking te bevorderen. De inventarissen zijn hierbij een grote hulp.

Van de 3544 geïnventariseerde collectiestukken zijn er nu al 2727 raadpleegbaar via de website erfgoedinzicht.be. Een deel van de collectie van de Sint-Baafskathedraal wordt binnenkort toegevoegd.

Foto Ton Nolles