U bent hier

Sint-Ghislenus

Oorspronkelijke naam:
Sint-Ghislenus
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Valorisatie
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Dorpstraat 16
9950 Waarschoot

De Sint-Ghislenuskerk was een driebeukige hallenkerk met een kern uit de 14de eeuw en bouwperiodes tot in de 20ste eeuw. Na een brand tijdens nieuwjaarsnacht 2001-2002 was het voor de parochie, de kerkfabriek, de gemeente en het bisdom duidelijk dat een nieuwe kerk ook nieuwe gebruiksmogelijkheden kan bieden. Een klassieke wederopbouw was niet aan de orde. Het gemeentebestuur schreef een wedstrijd uit voor een nieuwe kerk die 5 jaar na de brand werd ingehuldigd. Naast de beschermde toren en de ruïnes als getuigen van de oude kerk herrees een multifunctionele nieuwbouwkerk die aangepast is aan de hedendaagse noden. De architecten van Stramien ontwierpen een strak betonnen bouwwerk met grote ramen zodat je van binnenuit zicht hebt op de ruïnes van de oude kerk. De kerkruimte kan met een glazen wand opgedeeld worden in een winter- en een zomerdeel. De vloerverwarming en de nieuwe stoelen geven meer comfort. Er is ook sanitair aanwezig. Het orgel komt uit de evangelische Sint-Martinuskerk van Espelkamp in Duitsland. De nieuwe kruisweg werd vervaardigd door het Gentse atelier Mestdagh. Er is ook plaats voor kunstvoorwerpen die uit de brand gered konden worden en voor archeologische relicten. De eerstesteenlegging gebeurde op 10 september 2005 en de inwijding door Mgr. Van Looy volgde op 24 juni 2007. De kerk kan ook gebruikt worden voor niet-religieuze activiteiten zoals concerten, toneelvoorstellingen of studiedagen. Alvorens een gebruiksovereenkomst af te sluiten gaat de kerkraad na of de activiteit geen afbreuk doet aan de waardigheid van het kerkgebouw.

Bronnen:
http://www.kerknet.be/ 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
http://stramien.be/
Coopman, Ann, Burgemeester Waarschoot, Inleiding op de Ontmoetingsdag voor Oost-Vlaamse Kerkbesturen, Sint-Ghislenuskerk, Waarschoot, 29/10/2015.
Gesprek met lid van de kerkraad, 02/11/2015