Sint-Jozef

Oorspronkelijke naam:
Sint-Jozef
Bisdom:
Bisdom Antwerpen
Type bestemming:
Valorisatie
,
Nevenbestemming (multifunctioneel gebruik)
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Rerum Novarumlei 24
2930 Brasschaat

Kerststallen in parochiekerken

Al meer dan drie decennia organiseren plaatselijke kerstcomités als onderdeel van de “Vlaamse Federatie van Kerststallenvrienden” een kerststallententoonstelling. De vzw “Kerstcomité Brasschaat” doet dit sinds 2008 in de Sint-Jozefkerk van Brasschaat. Het goede verloop berust op goede afspraken tussen de kerkfabriek en het Kerstcomité. Voor het gebruik van de parochiekerk werd een contract opgemaakt. De kerkfabriek treedt op als verhuurder die aan een huurprijs een vooraf afgesproken deel van de kerk ter beschikking stelt voor het tentoonstellen van kerststallen. In een deel van de middenbeuk maken stoelen plaats voor tafels en kerststallen. Rond het altaar blijven voldoende stoelen staan voor de zondagviering. De huurder neemt zelf de nodige maatregelen om zich voldoende te verzekeren en bewaking te voorzien tijdens de openingsuren.

In het verleden hebben leden van de Vlaamse Kerstallenvrienden ook tentoonstellingen georganiseerd in de parochiekerken Sint-Willibrordus Berchem, Heilig Hart Schoten, Onze Lieve Vrouw Geboorte Hoboken en het Mariapark in Oostmalle. In de winterkapel van de kerk in Hoboken worden al 5 jaar kerststallen tentoongesteld. Ook daar op basis van een vruchtbare samenwerking tussen de bedienaar van de eredienst, de parochie en de kerkfabriek. De kerk wordt tijdens de tentoonstelling ook gebruikt voor andere activiteiten zoals de kerstmaaltijd van de Sant’ Egidiogemeenschap en een kerstconcert van het Sint-Ceciliakoor. Altijd is er bewaking aanwezig. De opbrengst van de verkoop van kerstkaartjes met daarop kerststallen gaat rechtstreeks naar de werking van de parochie.
De parochie en de kerkfabriek in Hoboken zijn wat betreft ‘ander gebruik’ en het inschakelen van vrijwilligers niet aan hun proefstuk toe. Zo zijn er het medegebruik door de Sant’ Egidiogemeenschap, orgelconcerten, muzikale activiteiten, fototentoonstellingen, koffiemomenten in de kerk, eetavonden in de parochiezaal, inzamelacties voor Welzijnsschakels, ontbijtpakketten aan huis op nieuwjaarsochtend, …

Het CRKC stelt modelcontracten ter beschikking voor kerkfabrieken die hun kerk willen openstellen voor “ander” gebruik. Je kan contracten terugvinden voor onder andere medegebruik, eenmalig, multifunctioneel en gedeeld gebruik van parochiekerken.

De tentoonstelling in Brasschaat is gratis te bezoeken voor kinderen tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar vraagt men een bescheiden toegangsprijs. Kijk hier voor meer info over de 34ste kerstallententoonstelling.

De tentoonstelling in Hoboken beleeft in 2017 haar laatste editie. De kerk is dagelijks open tussen 14 uur en 18 uur en de toegang is gratis.

Kerststallencultuur

De kerststallencultuur is opgenomen op de inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen.

Voor veel mensen is de sociale betekenis van de kerststal het belangrijkst. In essentie heeft de kerststallencultuur zijn wortels in het christendom, maar in werkelijkheid is het veel meer dan louter een symbool van de christelijke cultuur.
Het plaatsen van de kerststal is een traditie bij uitstek en is onlosmakelijk verbonden met de Advent en de Kersttijd. Het brengt mensen samen, van jong tot oud, gelovig tot niet-gelovig
Veel mensen verbinden de kerststal ook met een boodschap van hoop, geloof en een nieuw begin.
De kerststal kan ook een ontmoetingsplaats zijn, in de kerk of op de hoek van de straat, en staat in die zin symbool voor een open en hoopvolle samenleving.

De kerststal en de bijhorende figuren zijn vaak ook het resultaat van de menselijke creativiteit. Kerststallen worden vaak door individuen of groepen gebouwd met recuperatiemateriaal. Het hele bouwproces vraagt om een bepaalde techniek en creativiteit.
Daarnaast heeft de kerststal zelf ook tal van schrijvers en kunstenaars geïnspireerd.

De eeuwenoude traditie rond het opstellen van de kerststal is vandaag voor veel mensen heel herkenbaar en wordt verbonden met warme herinneringen. Het gebruik wordt vaak spontaan van de ene generatie op de andere generatie doorgegeven.”

Het CRKC ondersteunt de erfgoedgemeenschappen bij het borgen van de kerststallencultuur.

Bronnen

http://www.immaterieelerfgoed.be/

http://kerstmarktbrasschaat.be/