U bent hier

Sint-Jozef Coloma

Oorspronkelijke naam:
Sint-Jozef Coloma
Bisdom:
Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Type bestemming:
Nevenbestemming (multifunctioneel gebruik)
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Tervuursesteenweg 20
2800 Mechelen

De Sint-Jozef Colomakerk is een neogotische parochiekerk die in 2017 opnieuw open ging na een lange periode van restauratiewerken. Door de bouwvallige toestand van de kerk in de jaren '90 moest de parochie na de laatste viering op kerstnacht 1999 noodgedwongen elders onderdak vinden. De aanpalende parochiezaal 'Kranske', die al dienst deed als parochiekerk tot 1927, werd vanaf dan opnieuw in gebruik genomen als kerk.

De parochiekerk is in de eerste plaats een liturgische ruimte waar vieringen doorgaan voor de enthousiaste parochiegemeenschap. In de tweede plaats willen de parochie en de kerkfabriek de kerk openstellen voor socio-culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen, vergaderingen ... De kerk kan dienen als ontmoetingsruimte voor de wijk.

Om het multifunctioneel gebruik mogelijk te maken heeft de kerkfabriek geïnvesteerd in moderne technische infrastructuur. Het kon dit verwezenlijken met financiële steun van de parochiegemeenschap. De kerk is uitgerust met indrukwekkende verlichtingselementen, een performante geluidsinstallatie, monitoren en bedieningspanelen. Niet in het minst springen de nieuwe 'boxen' in de zijbeuk in het oog. In de linkerbeuk is er via een systeem van 'box-in-box' een oplossing gevonden voor berging, sanitair en vestiaire. In de rechterbeuk geven nieuwe grote schuiframen onder de glasramen zicht en toegang tot de pastorietuin. De kerkfabriek en de stad Mechelen sloten een convenant af over het gebruik van de kerk voor activiteiten buiten de uren van de eredienst. De kerkfabriek stelde een gebruiksovereenkomst op. Geïnteresseerden kunnen per e-mail een aanvraag indienen en de kerkfabriek beslist of de aard van de activiteit overeenstemt met de waardigheid van het gebouw als parochiekerk. Het baseert zich hiervoor op de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen.

Het project is het resultaat van constructief overleg tussen de kerkfabriek, de parochie, de stad Mechelen als bouwheer, de architect en het bisdom De restauratiewerken lopen intussen verder en genieten steun van de stad Mechelen en de Vlaamse overheid.

Bronnen

Gesprek met Herman Stevens, penningmeester van de Emmaüsparochie, 25/05/2018.
Copyright foto's Jan Smets https://www.flickr.com/
http://www.mechelenblogt.be/
https://www.parochie-coloma.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/