U bent hier

Sint-Jozef - Planetarium Urania

Oorspronkelijke naam:
Sint-Jozef
Bisdom:
Bisdom Antwerpen
Type bestemming:
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Albrecht Rodenbachstraat 33
2540 Hove

De Sint-Jozefparochie is nauw verbonden met de Volkssterrenwacht Urania en de kleuter- en lagere school van de Zusters van Vorselaar. De kerk met pastorie, de sterrenwacht en de school maken immers deel uit van dezelfde site die vorm kreeg tegen het einde van de jaren 1960. Op 15 maart 1960 werd de nieuwe Sint-Jozefparochie door de overheid erkend. De plannen voor een nieuwe parochiekerk dateren van 1965. Op 29 september 1966 startten de bouwwerken en twee jaar later volgde de inwijding door de bisschop van Antwerpen, Mgr. Jules Daem.

Onder invloed van de indrukwekkende ontdekkingen en gebeurtenissen in de sterrenkunde en de ruimtevaart, zoals o.a. de landing op maan, en om de parochianen een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven, richtte EH Van Gaal in 1970 een volkssterrenwacht op, waarvan hij de eerste voorzitter werd. Een deel van de gebouwen van de sterrenwacht werd net als die van de school door de parochie in erfpacht gegeven. Voor een ander deel geldt het recht van opstal.

Begin 2015 richtte Urania aan de parochie en de kerkfabriek de vraag of ze via een erfpachtregeling een deel van de nog onbebouwde gronden zou kunnen verwerven voor de integratie van een planetarium. De aanleiding hiervoor is de bruikleen van de planetariumprojector van de Antwerpse Zoo (KMDA). De parochie en de kerkfabriek suggereerden om een deel van de kerk in erfpacht te geven. Het aantal zitplaatsen in de kerk wordt dan van 500 terug gebracht naar 200. In de beginjaren waren er in het weekend 9 vieringen voor in totaal ongeveer 4500 gelovigen. De opkomst vandaag is minder groot, maar de kerk doet nog steeds dienst voor twee weekendvieringen voor in totaal ongeveer 180 gelovigen. Het verkleinen van de liturgische ruimte creëert een warmere sfeer in de kerk.

De parochie en de kerkfabriek bespraken de plannen voor een nevenbestemming met vicaris Wim Selderslaghs, die ze op zijn beurt voorlegde aan de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Na een positief advies kwam het project in een stroomversnelling terecht. De werken startten onmiddellijk. Een wand van gipsplaten vormt de scheiding tussen het planetarium en de liturgische ruimte. Elk deel heeft een aparte ingang en zijn eigen nutsvoorzieningen. De kerkfabriek en de parochie schikten de stoelen in een kwartcirkel rond het altaar, vernieuwden de verlichting en de geluidsinstallatie, verplaatsten enkele glasramen en hadden aandacht voor een rouw- en doopkapel achteraan in de kerk. Urania plant een verhoging van het dak en een overdekte rechtstreekse toegang tot het planetarium vanuit het bezoekerscentrum.

Ongeveer 90 Hovenaars kwamen op 4 mei 2015 naar een infoavond over de toekomst van de kerk. Om de wildste geruchten de kop in te drukken was er een toelichting door diaken Herman Jacobs, voorzitter van de kerkfabriek Paul Vermeiren en voorzitter van de Volkssterrenwacht Urania Mark Gyssens, gevolgd door een vragenronde. Na enkele vragen over de zondagsdienst, de parking, de aanvang van de werken en de klok zijn alle parochianen gerustgesteld huiswaarts gekeerd. Het nieuwe oude kerkgebouw werd op 4 oktober 2015 'heringewijd'.

Bronnen
Gesprek met diaken Herman Jacobs en voorzitter van de kerkfabriek Paul Vermeiren.
Documenten over de geschiedenis en de toekomst van Sint-Jozef Hove, toegezonden door Herman Jacobs.