U bent hier

Sint-Monulfus en Gondulfus

Oorspronkelijke naam:
Sint-Monulfus en Gondulfus
Bisdom:
Bisdom Hasselt
Type bestemming:
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Ja
Adres:
Kaulillerdorpstraat 44
3950 Kaulille

In Kaulille werd tussen 1139 en 1309 een afzonderlijke parochie gesticht. De vroeg gotische toren dateert uit de 14de eeuw. Het oude kerkje werd volledig gerestaureerd in 1755. In 1900 werden er twee zijbeuken bijgebouwd. In 1930 was de kerk opnieuw te klein, waarna men koos voor de afbraak van de oude kerk. De nieuwe kerk werd gebouwd in 1931 naar een ontwerp van architect M. Christiaens. Het werd een neogotische kruisbasiliek waarbij de vroeg gotische toren uit de 14de eeuw, werd behouden. Het kerkgebouw werd in 1996 beschermd als monument.

Gelijktijdig met de start van een grootschalige renovatie van het interieur in 2014, werd een kerkenbeleidsplan opgesteld voor de kerk in het naburige Bocholt. Hieruit ontstond het idee om de Sint-Monulfus en Gondulfuskerk een nevenbestemming te geven. In het overleg met tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek werd besloten om de bibliotheek, toen gesitueerd in het Gemeenschapscentrum, te verplaatsen naar een zijbeuk van de kerk. De plannen werden op hoog tempo voorbereid zodat de realisatiewerken voor de bibliotheek gecombineerd konden worden met de restauratiewerken.

De bibliotheek zou uiteindelijk in de linkerzijbeuk worden geplaatst. Dit was mogelijk zonder ingrijpende veranderingen aan de schil van het kerkgebouw. De oppervlakte van de zijbeuk bedraagt 250m2 en werd afgesloten van de middenbeuk met behulp van wanden in gyproc, gecombineerd met glaspartijen. De bibliotheek werd voorzien van een aparte toegang.

De kosten van de inrichting van de bibliotheek bedroegen zo’n 68.000 euro en werden gedragen door de gemeente. Verder werden er afspraken gemaakt tussen de kerkfabriek en de gemeente over de vergoeding van de exploitatiekosten (verwarming en verlichting) van de bibliotheek.

De verenigingen, dewelke voorheen gebruik maakten van de parochiezaal, worden momenteel in de vrijgekomen ruimte in het Gemeenschapscentrum gehuisvest. De parochiezaal maakt plaats voor een nieuwe woonzorgcampus.

Bronnen
Documentatie via Jan Dewael, voorzitter van de kerkfabriek