U bent hier

Sint-Niklaaskerk

Oorspronkelijke naam:
Sint-Niklaaskerk
Bisdom:
Aartsbisdom - Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Type bestemming:
Valorisatie
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Ja
Adres:
A. Van Landeghemstraat 13
2830 Willebroek

Volgens de overlevering en sommige auteurs zou de toren opklimmen tot een Romeinse constructie, doch vermoedelijk werd een zandstenen, romaanse kerk opgetrokken tussen 1140 en 1180. De kerktoren is de enige souvenir uit deze periode: het is een gotische achthoekige spits in zandsteen en dakbedekking in leisteen, waarvan de muurband onder het uurwerk met enkele gebeeldhouwde koppen versierd is. In 1600 werd de Sint-Niklaaskerk totaal verwoest als gevolg van godsdiensttroebelen. Enkel de toren en een paar restmuren bleven overeind. Het schip werd daarop, in 1618, hersteld en heropgebouwd met meer eigentijdse en spitsere vroeg-gotische halfbogen. Tussen 1733 en 1744 werden het huidige gewelf van de zijbeuken, een grotere sacristie en een nieuwe zijgevel toegevoegd. Het koor kreeg een 18e-eeuws renaissance-altaar, het huidige hoofdaltaar. De kerk werd nogmaals op drastische wijze vergroot en aangepast in 1853-1855 door Joseph Schadde, naar ontwerp van F. Berckmans (1852). De kerkstructuur werd letterlijk op zijn kop gezet: om ruimte te winnen werd het hoogkoor opgebroken en vervangen door een ondiep voorportaal, de nieuwe ingang. Een nieuw hoogkoor en een tweede kruisbeuk werden aan de andere zijde van de kerk aangebracht. Het altaar ligt nu aan de westkant, een opstelling die tegengesteld is aan wat de liturgie voorschrijft. Sinds 1994 is de kerk een beschermd monument.

In maart 2009 werd gestart met een uitgebreide restauratie, gefinancierd door het Vlaams gewest, de provincie en de gemeente. De aanleiding was de fusie van de parochies Tisselt, Heindonk, Blaasveld en Willebroek, die de Sint-Niklaaskerk als nieuwe hoofdkerk kregen. Men vatte aan met de restauratie van het dak en de kerktoren, samen goed voor 1,6 miljoen euro. Het herschilderen van het interieur van de kerk kostte daarenboven nog eens 160.000 euro.

De restauratie werd in 2011 bezegeld met het herontwerp van het interieur, uitgevoerd door het tcct, een interieurarchitectuurbureau onder leiding van Tom Callebaut:“Bij het ontwerp van het nieuwe interieur van de kerk lieten we ons inspireren door het licht dat van buiten doorheen de glasramen van de kerk naar binnen valt en zo kleurvlekken doorheen de kerk verspreidt. Een spel van kleurvlekken krijgt betekenis dankzij nieuwe vormen. Die vormen krijgen functies, bieden nieuwe mogelijkheden en zo een nieuw leven in de kerk. Een nieuw leven dat ontstaat dankzij en doorheen de kracht van de traditie. De nieuwe interieuringrepen zullen gekleurd worden met het kleurenpalet van de glasramen en dankzij het licht van buiten. Zachte materialen zullen warmte en leven in de kerk binnen brengen en zo een nieuwe plek geven aan een nieuwe gemeenschap. Een nieuwe, open gemeenschap van vele mensen, divers gekleurd en begeesterd door het licht van buiten.” Naast het interieurontwerp voor de Sint-Niklaas, heeft bureau tcct kapellen in Aalst, Groot-Bijgaarden en Torhout herzien voor hedendaags gebruik.

Aansluitend werd ook het aanpalend pastoraal centrum De Rank en het ontmoetingscentrum De Twijg, in het grondig verbouwde vroegere klooster, ingezegend.

Bronnen: 
http://www.tcct.be/ 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
http://www.architectura.be/
http://www.parochies-willebroek.be/