Sint-Paulus

Oorspronkelijke naam:
Sint-Paulus
Bisdom:
Bisdom Brugge
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Geen
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Beeklaan 81
8500 Kortrijk

De voomalige Sint-Pauluskerk was van 1979 tot 2010 in gebruik als bijkerk in de Sint-Elisabethparochie te Kortrijk. Op 29 juni 1979 werd de eenvoudige maar ruime zaalkerk ingewijd. De architect, J. Deweerdt, was inwoner van de Lange Munte, de wijk waar het kerkgebouw staat.

Vanaf de tweede helft van de jaren '90 daalde het aantal bezoekers. De bijkerk werd voor de parochie te groot om te blijven gebruiken voor de eredienst. Pastoor Henri Vandeburie en de leden van de kerkfabriek dienden een aanvraag in om de kerk te onttrekken aan de eredienst. De bisschop van Brugge bekrachtigde de beslissing en op 30 maart 2010 werd hierover een ministrieel besluit ondertekend.

Na het beëindigen van de erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek kon de eigenaar, de stad Kortrijk, een herbestemmingsonderzoek uitvoeren. Na advies van o.m. de cultuur- en seniorenraad, keurde de stad op 21 december 2011 een herbestemmingsproject goed. Met minimale aanpassingen en de nodige opfrissing kon de stad de kerk inzetten voor ontmoetingsactiviteiten en kleine podiumvoorstellingen. De accommodatie staat sindsdien ter beschikking van het verenigingsleven van de binnenstad. De stad heeft geen eigen programma en geeft voorrang aan publieke en socio-culturele activiteiten. De infrastructuur is gebruiksvriendelijk en kan dienen voor evenementen tot 275 personen in de grote zaal en 130 personen in de kleine zaal. De stad bepaalt de voorwaarden en volgt het beheer op. Ze verwacht een grote zelfstandigheid van de gebruikers. Het project van de stad bleek een groot succes. Zo waren er in 2012 al 197 reservaties.

Ook de dienstverlening krijgt een plaats in het gebouw. De buurtbibliotheek en de buurtwerking worden binnenkort geïntegreerd in de voormalige parochiekerk.

Bron:
Gesprek met Véronique De Waele, medewerker stad Kortrijk, en infodossier herbestemming Sint-Pauluskerk.