U bent hier

Sint-Rochuskerk

Oorspronkelijke naam:
Sint-Rochuskerk
Bisdom:
Bisdom Hasselt
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Ulbeekstraat
3830 Wellen

De voormalige Sint-Rochuskerk dateert uit 1716 en kwam in de plaats van een eerdere kerk op dezelfde locatie. In de 19de eeuw werd de kerk meermaals uitgebreid. Omwille van de slechte bouwfysische toestand werd er in de periode 1937-1938 een nieuwe kerk gebouwd op een andere locatie in het dorp. Enkel het kerkhof werd behouden op de oorspronkelijke plaats. Het oude kerkgebouw werd na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als opslagplaats van een nabijgelegen zetelfabriek. In de loop der jaren verslechterde de bouwfysische conditie van het gebouw en raakte het uiteindelijk in verval. Archeologische opgravingen uit 1998 brachten in het koor resten aan het licht van zowel een romaanse als een gotische kapel. In 2004 werd het gebouw samen met het omliggende kerkhof beschermd als monument. Het paalt aan het in 2004 beschermd dorpsgezicht van de dorpskern van Ulbeek, met onder meer de karakteristieke dorpsdries.

Het was niet mogelijk om de kerk af te breken omwille van de beschermde status van het gebouw. Om deze reden werd er gezocht naar een nieuwe bestemming die tegemoet kwam aan de wensen van het gemeentebestuur, de cultuurraad en de bevolking van Ulbeek. Deze werd gevonden in de “inbreiding” van het omliggende kerkhof, dat stillaan volzet geraakte. Om deze reden werd in het voormalige schip van de kerk 20 grafkelders voorzien die werden afgewerkt met marmeren dekplaten. In deze grafkelders kunnen tot 100 personen worden begraven. In elke grafkelder is er plaats voor twee traditionele begravingen en enkele urnen van gecremeerde lichamen. In de achterwand van de kerk, onder het doksaal, bevindt zich nog een columbarium voor een twintigtal urnen.

De ramen van de kerk werden opengebroken tot de vloer en vormen de doorgangen naar het kerkhof. De kalklaag van de binnenmuren werd afgekapt zodat de baksteen zichtbaar werd. De archeologische vondsten werden ontsloten door middel van een gaanpad dat werd opgehangen in de kooromgang. Op deze plaats werd ook het dak weggenomen en vervangen door een glaspartij. De gewelven van het schip werden eveneens verwijderd en vervangen door een hedendaagse constructie, waarvan de gewelven ’s nachts worden verlicht.

De herbestemming won in 2012 de Vlaamse Monumentenprijs. De site nam net als de Necropolis in Grimde deel aan het Europese project 'Onthaasten, stilte- en bezinningsplekken in beeld'.

Bekijk de fiche in het digitaal portfolio onroerend erfgoed.

Bronnen: 

http://www.hbvl.be/limburg/wellen/eerste-overdekt-kerkhof-in-ontwijde-kerk-ulbeek.aspx