Nieuwsbrief

U bent hier

Stappenplan kan erfgoed in parochiekerken redden

Nieuwe online tool helpt kerkbesturen bij beheer erfgoedcollectie.

Het CRKC lanceert samen met de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen. In de context van het wijzigende parochielandschap zijn kerkbesturen steeds meer op zoek naar concreet advies bij het beheer van erfgoed in de parochiekerk. Het nieuwe stappenplan wil hierop een antwoord bieden.

Er beweegt wat in het kerkenlandschap. Op verschillende niveaus wordt nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van de parochiekerken in Vlaanderen. Sommige kerken krijgen naast de religieuze functie ook een andere invulling, en af en toe krijgen kerkgebouwen zelfs een geheel andere bestemming. Dat heeft uiteraard ook een impact op de omvangrijke collectie voorwerpen die zich in deze kerken bevindt. Meestal kunnen niet alle objecten ter plaatse bewaard blijven. Het beheren van dit waardevolle religieuze patrimonium is een belangrijke taak die op de schouders van de kerkbesturen komt te liggen.

Het begrijpen van de collectie, de juiste stukken selecteren en het bepalen van een gepaste herbestemming kunnen erg lastig zijn. Om kerkbesturen hierbij te ondersteunen ontwikkelde het CRKC samen met de Provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen het Stappenplan voor waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken. De nieuwe tool loodst je stap voor stap doorheen het moeilijke proces van waardering, selectie en herbestemming.  Zo helpt het kerkbesturen om correct met het erfgoed om te gaan en verantwoorde keuzes te maken. Bovendien houdt de methodiek rekening met de kerkelijke richtlijnen en het wettelijk kader. Het stappenplan is volledig online beschikbaar op de website www.stappenplanreligieuserfgoed.be.