U bent hier

Studiedag | In paradisum. Funerair erfgoed in Vlaanderen - 2016

Op dinsdag 22 november 2016 vond de CRKC-studiedag 'In paradisum. Funerair erfgoed in Vlaanderen' plaats. Zo'n 120 geïnteresseerden zakten af naar het Heilig Hartinstituut in Heverlee om de studiedag bij te wonen. Voor een volle zaal brachten verschillende sprekers funerair erfgoed in al zijn facetten onder de aandacht. Halverwege het dagprogramma konden de deelnemers in de middagzon een geleid bezoek brengen aan de nabijgelegen militaire Commonwealth begraafplaats of aan de begraafplaats van de zusters Annuntiaten. Ook het alternatieve bezoek aan de Boodschapkapel in het Heilig Hartinstituut kon op veel belangstelling rekenen.

Wie er niet bij kon zijn, kan hieronder de abstracts van de sprekers nalezen en presentaties herbekijken. Ook het document met de subsidiemogelijkheden voor funerair erfgoed kan je hier raadplegen.

Programma

9.15u  Ontvangst met koffie
9.45u  Welkom door Jan Klinckaert
10.00u  Begraven tijdens de late middeleeuwen in West-Europa - abstract
Jean-Luc Meulemeester, diensthoofd Cultuur en Conservator Gemeente Oudenburg
10.45u Obiits en rouwgebruiken bij de adel - abstract
Stefan Crick, Jacques Baron le Roy Genootschap
11.15u Koffiepauze
11.35u Rouwtextiel: de dood in zwarte wol en zijde - abstract - presentatie
Annemie Van Dyck, CRKC
12.05u Vragenronde
12.20u De begraafplaats van de Commonwealth of Nations te Heverlee - abstract - presentatie
Kathia Glabeke, stadsgids Leuven
12.45u Broodjeslunch
13.30u 

Geleid bezoek aan begraafplaats naar keuze of Boodschapkapel:
1 | Commonwealth begraafplaats Heverlee - Kathia Glabeke (ca. 2,5 km wandelen)
2 | Begraafplaats zusters Annuntiaten - Ria Christens (ca. 1,5 km wandelen)
3 | Boodschapkapel Heilig Hartinstituut (ter plaatse) 

14.30u Het beeldhouwersatelier Salu (Laken, 1872-1983) - funeraire kunst van ontwerp tot uitvoering - abstract - presentatie
Linda Van Santvoort, Universiteit Gent
15.00u Overzicht actuele initiatieven funerair erfgoed - abstract - presentatie
Julie Aerts, CRKC 
15.10u De koffietafel: spijs en drank als onderdeel van de rite de passage bij het afscheid nemen van een overledene - abstract - presentatie
Rob Belemans, FARO
15.40u Begrafenisrituelen bij verschillende erediensten - abstract - presentatie
Bert Broeckaert, KU Leuven
16.10u Vragenronde en afsluiting
16.30u Receptie
Project type: Vorming roerend