U bent hier

24/04/2018 tot 26/04/2018
Studiedag | Zorgen voor morgen? Aan de slag met religieus erfgoed
Locatie:
Gent en Hasselt

Het religieus erfgoed in Vlaanderen is rijk en divers, maar tegelijk ook kwetsbaar. De zorg ervoor is een complexe opdracht en zet beheerders en eigenaars onder druk. De grote aandacht voor religieus erfgoed biedt echter ook kansen. Door erfgoedgemeenschappen te ondersteunen en nieuwe doelgroepen aan te spreken, kunnen we de zorg voor erfgoed stimuleren. Daarom focussen we ons dit jaar op het thema participatie.

We laten zorgdragers zelf aan het woord. Ze delen hun praktijkervaring en vertellen wat een brede deelname aan de zorg en de beleving van religieus erfgoed voor hen betekent. Ook de theoretische onderbouw komt aan bod. Wat betekent participatie? Welke methodieken bestaan er? Wie gaat er in Vlaanderen mee aan slag? Tijdens ‘Zorgen voor morgen?’ kom je hierover alles te weten van dé specialisten en krijg je van het CRKC het laatste nieuws en de meest recente cijfers over het religieus erfgoed in Vlaanderen.

Op dinsdag 24 april 2018 gaat Zorgen voor morgen? door in de Clemenspoort in Gent, op donderdag 26 april 2018 vind je ons in de Oude Gevangenis in Hasselt.

 

Programma

9.15 u.Onthaal
9.45 u.
Welkom en introductie
Jan Jaspers, directeur onroerend religieus erfgoed CRKC
Walter Van Wouwe, Clemenspoort
(studiedag Gent)
Prof. dr. Koenraad Van Cleempoel, UHasselt (studiedag Hasselt)
 
Welkom namens de Vlaamse bisschoppen - een korte reflectie op het thema
Mgr. Lode Aerts, bisschop van bisdom Brugge (studiedag Gent)
Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van bisdom Hasselt (studiedag Hasselt)
10.30 u.         Keynote - Participatie in erfgoedland: blind getrouwd?
Karel Dendooven, Herita 
11.10 u.Pauze
11.40 u.Keynote - Waar staat de kerk? Kerkenbeleidsplannen en participatie voor kerken, Vlaanderen anno 2018
Jonas Danckers, CRKC
12.10 u.Vragen
12.30 u.Lunch
13.30 u

Introductie: Religieus erfgoed en participatie in de praktijk
Jan Jaspers, CRKC

Immaterieel cultureel erfgoed

13.35 u.      Sint-Machariusprocessie Laarne: verjonging, verbreding, verdieping
Piet Raman, Sint-Machariusommegang
13.50 u.      Het Sint-Julianusgasthuis Antwerpen: van passantenhuis tot kunstgalerij en pelgrimsherberg
Luc Vermoesen, Pelgrimsherberg

Roerend religieus erfgoed

14.05 u. Inventarisatie van het roerend religieus patrimonium in de kerk van Serskamp. Waarom en hoe?
Paul Matthijs, Kerkfabriek Sint-Denijs
14.20 u.Dialoog met de gelovige en niet-gelovige gemeenschappen in het dorp Terhagen, Rumst
Michel Depaepe, Kerkfabriek Sint-Jozef

Onroerend religieus erfgoed

14.35 u.

Nieuw leven@kerk (Studiedag Gent)
Alain Wyffels, Gemeente Langemark-Poelkapelle

Kerk Rauw 2025 - het burgerinitiatief in Mol-Rauw (Studiedag Hasselt)
Janna Lefevere, Erfgoedcel k.ERF

14.50 u.

Oost-Vlaanderen houdt de Kerk in het midden, een vernieuwend plattelandsproject?
Ineke Bruynooghe, Kerk in het midden
Bert Van der Veken, Provincie Oost-Vlaanderen

15.05 u.Vragen
15.40 u.Receptie

Infomarkt

Praktisch

Waar en wanneer:
  • dinsdag 24 april 2018, in Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent - Bereikbaarheid
  • donderdag 26 april 2018, in Oude Gevangenis, UHasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt - Bereikbaarheid
Prijs: 30 euro (inclusief lunch), studenten betalen slechts 15 euro, op vertoon van een geldige studentenkaart aan het onthaal.
Organisatie: CRKC, met steun van Renotec, UHasselt, Die Keure, Heleblitz, Bevo Security en de Vlaamse overheid.
Inschrijving: Inschrijvingen zijn afgesloten. Gelieve het correcte bedrag voor uw inschrijving te storten op rekeningnummer BE09 2300 7277 3157 met vermelding van de namen van de deelnemers waarvoor u betaalt en 'Studiedag Zorgen voor morgen - Gent OF Hasselt'.