U bent hier

Studiedag | Zorgen voor morgen? Aan de slag met religieus erfgoed - 2018

24 april 2018 | Clemenpoort - Gent

26 april 2018 | Oude Gevangenis - Hasselt

Op 24 en 26 april 2018 kwamen in totaal zo'n 250 belangstellenden samen op de dubbele studiedag 'Zorgen voor morgen? Aan de slag met religieus erfgoed' in Gent en Hasselt. Met deze studiedagen willen we kerkbesturen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in het religieus erfgoedlandschap. De focus lag deze keer op het thema participatie. Zorgdragers kwamen zelf aan het woord en deelden hun praktijkervaring over een brede deelname aan de zorg voor religieus erfgoed.

Kon u er niet bij zijn, of wilt u alles nog eens rustig opnieuw bekijken? Hieronder vindt u het programma en kunt u de presentaties raadplegen. Ook de programmabrochure met de abstracts van de sprekers is op vraag te verkrijgen (zolang de voorraad strekt). Geef ons een seintje via info@crkc.be en we sturen ze gratis naar je op.

Op de infomarkt deed Orbit vzw een bevraging onder de deelnemers over hun verwachtingen voor de toekomst van hun kerk. We geven u graag de resultaten van deze bevraging mee.

Programma

 
Welkom en introductie
Jan Jaspers, directeur onroerend religieus erfgoed CRKC
Walter Van Wouwe, Clemenspoort 
(studiedag Gent)
Prof. dr. Koenraad Van Cleempoel, UHasselt (studiedag Hasselt)
 
Welkom namens de Vlaamse bisschoppen - een korte reflectie op het thema
Mgr. Lode Aerts, bisschop van bisdom Brugge (studiedag Gent)
Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van bisdom Hasselt (studiedag Hasselt)
        Keynote - Participatie in erfgoedland: blind getrouwd?
Karel Dendooven, Herita 
 Keynote - Waar staat de kerk? Kerkenbeleidsplannen en participatie voor kerken, Vlaanderen anno 2018
Jonas Danckers, CRKC
  
 

Introductie: Religieus erfgoed en participatie in de praktijk
Jan Jaspers, CRKC

Immaterieel cultureel erfgoed

     Sint-Machariusprocessie Laarne: verjonging, verbreding, verdieping
Piet Raman, Sint-Machariusommegang
      Het Sint-Julianusgasthuis Antwerpen: van passantenhuis tot kunstgalerij en pelgrimsherberg
Luc Vermoesen, Pelgrimsherberg

Roerend religieus erfgoed

 Inventarisatie van het roerend religieus patrimonium in de kerk van Serskamp. Waarom en hoe?
Paul Matthijs, Kerkfabriek Sint-Denijs
 Dialoog met de gelovige en niet-gelovige gemeenschappen in het dorp Terhagen, Rumst
Michel Depaepe, Kerkfabriek Sint-Jozef
 Onroerend religieus erfgoed
 

Nieuw leven@kerk (Studiedag Gent)
Alain Wyffels, Gemeente Langemark-Poelkapelle

Kerk Rauw 2025 - het burgerinitiatief in Mol-Rauw (Studiedag Hasselt)
Janna Lefevere, Erfgoedcel k.ERF

 Oost-Vlaanderen houdt de Kerk in het midden, een vernieuwend plattelandsproject?
Ineke Bruynooghe, Kerk in het midden
Bert Van der Veken, Provincie Oost-Vlaanderen