U bent hier

25/04/2017 tot 26/04/2017
Studiedag | Zorgen voor morgen? Duurzaam beheer van religieus erfgoed
Locatie:
Antwerpen en Gent

Op 25 en 26 april 2017 neemt het CRKC je al voor de derde keer mee in de veelzijdige wereld van religieus erfgoed. Onder de brede noemer duurzaam beheer krijg je actuele informatie over het proces en de implementatie van de kerkenbeleidsplannen. Wat hebben we geleerd en hoe moeten kerkbesturen en gemeenten verder? In aanwezigheid van de kerkelijke en burgerlijke overheden schetsen we een algemeen beeld van de situatie en geven we inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook de praktische aspecten van het beheer bij valorisatie, medegebruik en nevenbestemming komen aan bod. Kortom, we reiken Vlaamse kerkbesturen en alle andere zorgdragers van religieus erfgoed bouwstenen aan om de toekomst van het roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed te verzekeren.

De studiedag vindt twee keer plaats, telkens op een boeiende religieus erfgoedlocatie. Op 25 april zijn we te gast in Elzenveld in Antwerpen. De studiedag gaat door in de voormalige kloostervertrekken van het historische Sint-Elisabethgasthuis. Daags nadien, op 26 april, ontvangen we je in Vormingscentrum Guislain in Gent, het psychiatrisch centrum van de Broeders van Liefde. 

Programma

9.00 u.Onthaal
9.30 u.Welkom en toelichting programma
Jan Jaspers, directeur onroerend religieus erfgoed CRKC
Welkom namens de Vlaamse bisschoppen
Mgr. Luc Van Looy, bisschop van bisdom Gent
10.00 u.         De Vlaamse parochiekerken en hun kerkenbeleidsplannen. Een stand van zaken
Dimitri Stevens, wetenschappelijk medewerker onroerend religieus erfgoed CRKC 
10.30 u.     Het projectbureau Herbestemming Kerken. De eerste resultaten
Niek De Roo, projectmedewerker Projectbureau Herbestemming Kerken
10.50 u.Koffiepauze
11.20 u.Naar een gedragen toekomstvisie in het kerkenbeleidsplan
Jonas Danckers, medewerker kerkenbeleidsplannen en veiligheidszorg CRKC
11.40 u.Medegebruik door andere geloofsgemeenschappen. Spannende oefening of bijdrage aan een oplossing?
Jan Kint, adjunct van de vicaris van vicariaat Antwerpen
12.00 u.Videoboodschap van minister-president Geert Bourgeois
12.10 u.Vragen
12.30 u.Lunch


Implementatie - voorzorgen

13.30 u.      Tradities verbonden aan de kerk. Kansen en uitdagingen van immaterieel cultureel erfgoed
Julie Aerts, afdelingshoofd eerstelijnszorg, advies en trajectbegeleiding CRKC
13.50 u.      Aan de slag met uw parochiearchief! Nieuwe werkinstrumenten
Joris Colla, consulent parochiearchieven KADOC-KU Leuven
14.10 u. Stappenplan religieus erfgoed. Waarderen, selecteren en herbestemmen: een overzicht
Bert Van der Veken, consulent religieus erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
14.30 u.Voor elke kerk ook een klimaatplan? Ecokerk aan het woord
Karel Malfliet, stafmedewerker Ecokerk
14.50 u.Koffiepauze


Implementatie - nazorgen

15.15 u. Sint-Martinus Mettekoven: Participatie en ontwerpend onderzoek als generatoren van een verbrede toekomst
Roel De Ridder, doctor-navorser faculteit Architectuur Universiteit Hasselt
15.35 u.KERKEN TROEF! ... voor wie ze durft uit te spelen
Rudi Mannaerts, priester-kunsthistoricus Sint-Andriesparochie Antwerpen
15.55 u.Kerkenbeleidsplannen in de praktijk - Stel jouw vraag!
Een gesprek met Sofie De Leeuw, raadgever onroerend erfgoed, kabinet Geert Bourgeois
16.15 u. Vragen
16.30 u.Receptie

 

Praktisch

Waar en wanneer:
  • dinsdag 25 april 2017, in Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen - Bereikbaarheid
  • woensdag 26 april 2017, in Vormingscentrum Guislain vzw, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent - Ligging
    Optioneel: Bezoek Museum Dr. Guislain tijdens de lunchpauze aan verminderd tarief (3 euro). 
Prijs: 30 euro (inclusief lunch), studenten betalen slechts 15 euro.
Organisatie: CRKC, met steun van de Vlaamse overheid, Renotec en Die Keure.
Inschrijving: Inschrijvingen zijn afgesloten
Wie zich heeft ingeschreven, maar nog niet betaald heeft: gelieve het correcte bedrag voor uw inschrijving te storten op rekeningnummer BE09 2300 7277 3157 met vermelding van de namen van de deelnemers waarvoor u betaalt en 'Studiedag Zorgen voor morgen - Antwerpen OF Gent'.